Privacyverklaring Website


Deze Privacyverklaring heeft als doel om informatie te verstrekken over onze organisatie en onze werkwijzen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van personen in de EER.

1. Inleiding


Voor wat betreft persoonsgegevens die via onze website worden verzameld, is Voyetra Turtle Beach, Inc. de 'gegevensbeheerder' van uw persoonlijke gegevens. Een gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor het bepalen van de doeleinden en de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. We kunnen uw persoonlijke gegevens zelf verwerken of via derden die namens ons optreden als gegevensverwerkers.


In deze Privacyverklaring verwijzen we met 'wij' en 'ons' naar Voyetra Turtle Beach, Inc.


De terms 'Persoonlijke gegevens' omvat alle aan u gerelateerde informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar omvat geen gegevens waarmee u niet geïdentificeerd kunt worden, zoals geanonimiseerde, geaggregeerde gegevens.


Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen door onderaan 'Contact' te selecteren.

2. Welke informatie kunnen we over u verwerken en waarvoor gebruiken we die informatie?


De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") specificeert bepaalde "juridische grondslagen" waarvoor wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken wanneer die verwerking onder de AVG valt. De persoonlijke gegevens die we over u verzamelen en de doeleinden waarvoor deze zullen worden gebruikt, evenals de rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking, worden uiteengezet in dit onderdeel.


Deze website is niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Indien u jonger bent dan 16 jaar, bent u niet gemachtigd om deze website te bezoeken en moet u geen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken.

Indien u een bestelling plaatst via onze website


Wanneer u een bestelling bij ons plaatst via onze website, zullen we om bepaalde informatie vragen. Deze informatie omvat waarschijnlijk uw naam, e-mailadres, betaalkaartgegevens, factuuradres, verzendadres en telefoonnummer. Deze informatie zal worden gebruikt om uw bestelling te verwerken, de levering ervan te organiseren en contact met u op te nemen over uw bestelling. Onze rechtsgrondslag om uw persoonlijke gegevens op deze manier te gebruiken is om het contract dat we met u aangaan, nml. uw bestelling verwerken, uit te kunnen voeren.


Deze persoonlijke gegevens zijn vereist om een bestelling bij ons te plaatsen. Indien u deze informatie niet verstrekt, is het mogelijk dat we uw bestelling niet kunnen aanvaarden of niet kunnen uitvoeren.


Indien u een Turtle Beach-product aankoopt, kunnen we uw contactgegevens ook gebruiken om u te vragen om het aangekochte product te beoordelen. Een beoordeling indien is niet verplicht, maar mocht u dit doen, kunnen we de persoonlijke gegevens die u door uw beoordeling of in verband met uw beoordeling verstrekt, verwerken om uw beoordeling op onze website te publiceren. We verstrekken verdere informatie over hoe we uw beoordeling en de gerelateerde gegevens kunnen gebruiken wanneer we contact met u opnemen om u te vragen om een beoordeling in te dienen. Onze rechtsgrondslag voor deze verwerking is onze legitieme vraag om feedback over onze producten en het promoten van onze producten door gebruik te maken van klantenrecensies. 

Indien u zich aanmeldt voor het ontvangen van marketingmateriaal per e-mail


Onze communicatie per e-mail is niet gericht op kinderen. Door u aan te melden voor onze marketingmaterialen per e-mail, bevestigt u dat u 16 jaar of ouder bent.


Wanneer u zich aanmeldt om e-mails van ons te ontvangen (bijv. door een vakje aan te vinken of op een snelkoppeling te klikken), verzamelen we uw e-mailadres. We zullen uw e-mailadres gebruiken om u e-mails te versturen met onze laatste nieuwe producten, aanbiedingen, evenementen, promoties, spelartikelen en andere promotiematerialen en informatie over Turtle Beach-producten. Onze rechtsgrondslag voor het verwerken van uw e-mailadres voor dit doel vormt uw toestemming. Indien u uw e-mailadres niet opgeeft, kunnen we u de aangevraagde e-mails niet toesturen.


Indien u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van berichten via een van onze websites, registreren we automatisch welke Turtle Beach-website u gebruikte om u aan te melden voor onze mailinglijst. We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat we u berichten kunnen verzenden in dezelfde taal is als die van de website die u gebruikte. Onze rechtsgrondslag voor het verwerken van deze informatie is in ons rechtmatig belang om ervoor te zorgen dat de communicatie die we u toesturen in de juiste taal is.


We verzamelen ook informatie over het openen van e-mails die door ons werden verzonden om de efficiëntie van onze communicatie te evalueren en eveneens om de effectiviteit van de tijdsperiode van onze communicatie te analyseren. Onze rechtsgrondslag voor deze verwerking is in ons rechtmatig belang voor het evalueren van de efficiëntie van onze communicatiemiddelen en onze marketingstrategie.

Indien u een prijs wint


Sporadisch kunnen we derden inschakelen voor het uitreiken van sociale mediaprijzen, promoties of soortgelijke activiteiten. Indien u deelneemt aan dergelijke activiteiten, zal de uitvoerder van de prijsuitreiking of promotieactie doorgaans de gegevensbeheerder zijn voor wat betreft uw persoonlijke gegevens. Indien u een prijs wint en wij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van uw prijs, kan de uitvoerder bepaalde persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt (zoals uw naam, adres en contactgegevens) aan ons doorgeven zodat we u uw prijs kunnen overhandigen. We gebruiken dergelijke persoonlijke gegevens enkel om u uw prijs te overhandigen, maar kunnen hier niet aan voldoen indien we de relevante informatie niet ontvangen. Onze rechtsgrondslag om uw persoonlijke gegevens op zulke wijze te gebruiken is in ons rechtmatig belang bij het uitreiken van prijzen aan winnaars van zulke promotieacties.


Als onderdeel van een prijsuitreiking op sociale media of een promotieactie, kan u worden gevraagd om u aan te melden om e-mails van ons te ontvangen. Informatie over de aanmelding voor onze mailinglijst vindt u hierboven.

Indien u uw product registreert


Indien u een Turtle Beach-product aankoopt, kunt u het product bij ons registreren. 


De productregistratie wordt uitgevoerd door het verschaffen van bepaalde informatie via een online formulier. Deze informatie omvat waarschijnlijk uw naam, e-mailadres, postadres, gegevens over uw product (zoals het model, serienummer, productplatform) en informatie over uw aankoop (zoals waar u het product aangekocht en de aankoopdatum).


De productregistratie is optioneel. Indien u uw product niet wenst te registreren, zullen wij de informatie die u verstrekte gebruiken om u technische ondersteuning te verlenen of om te kunnen reageren op eventuele problemen met uw product (zoals het opvolgen van garantieclaims), indien u daarom verzoekt. Onze rechtsgrondslag voor het verwerken van deze informatie voor deze doeleinden is in ons rechtmatig belang om u efficiënt te kunnen helpen bij eventuele problemen met Turtle Beach-producten die u bij ons registreerde. Indien u deze persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet helpen of is het moeilijker om dit te verwezenlijken.

Indien u contact met ons opneemt voor technische ondersteuning


Indien u contact met ons opneemt voor technische ondersteuning, kunnen we bepaalde informatie over u verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, details over uw product (zoals het model, serienummer, productplatform), informatie over uw aankoop (zoals de plaats waar u het product aankocht en de aankoopdatum) en andere informatie die u ons verstrekt in verband met uw verzoek om technische ondersteuning. We kunnen bepaalde informatie ook genereren, zoals verslagen van de technische problemen met uw product en onze correspondentie met betrekking tot uw verzoek.


We gebruiken deze persoonlijke gegevens om te kunnen bijstaan met technische ondersteuning, om problemen met uw product op te lossen (zoals het opvolgen van garantieclaims) en om te kunnen voldoen aan uw verzoek. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is in ons legitieme belang om u op uw verzoek op een efficiënte manier te kunnen helpen bij eventuele problemen met Turtle Beach-producten. Indien u deze persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet verder helpen.

Indien u contact met ons opneemt over andere kwesties


Indien u via onze website of anderszins contact met ons opneemt, kunt u ons mogelijk voorzien van persoonlijke gegevens tijdens deze correspondentie. Dit kan uw naam, adres, e-mailadres, andere contactgegevens en uw beoordelingen omvatten. We kunnen ook persoonlijke gegevens over u genereren in verband met die correspondentie, zoals correspondentiegegevens en -beoordelingen.


We kunnen deze persoonlijke gegevens verwerken om met u te corresponderen, uw vragen te beantwoorden of om kwesties te regelen die door uw correspondentie aan de orde werden gesteld. We kunnen dit mogelijk niet doen indien u deze persoonlijke gegevens niet verstrekt hebt. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is in ons legitieme belang voor het reageren op of het behandelen van uw vraag of om anderszins met u te communiceren over uw verzoek.


Gelieve er rekening mee te houden dat indien u met Turtle Beach Europe Limited correspondeert, Turtle Beach Europe Limited doorgaans de gegevensbeheerder is voor wat betreft die correspondentie en alle gerelateerde persoonlijke gegevens. Turtle Beach Europe Limited kan dergelijke persoonlijke gegevens ook gebruiken zoals hier beschreven. De contactgegevens van Turtle Beach Europe Limited zijn opgenomen in het onderstaand onderdeel 'Contact'.

Cookies


Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, uw eerdere bezoeken aan onze website en technische gegevens (zoals uw IP-adres, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen en locatie). Verdere informatie over hoe we cookies gebruiken wordt uiteengezet in onderstaand Cookiebeleid. Indien cookies persoonlijke gegevens verzamelen, is de rechtsgrondslag voor ons gebruik van cookies en de informatie die met behulp van cookies wordt verzameld in ons legitieme belang bij:


 • het verstrekken van een volledig functionerende website en om gebruikers in staat stellen om de volledige functionaliteit te gebruiken
 • leren over hoe gebruikers op onze website terecht komen en er navigeren, zodat we de manier waarop onze website werkt en de gebruikerservaring van onze website kunnen optimaliseren
 • het bieden van een aangepaste en gepersonaliseerde gebruikerservaring bij het bezoeken van onze website
 • het plaatsen van advertenties op onze website of websites van derden die relevant zijn volgens uw interesses, bijv. door productadvertenties weer te geven
 • te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, onze website up-to-date te houden en te optimaliseren, ons bedrijf verder te ontwikkelen en onze marketingstrategie te verfijnen.

Andere doeleinden


In aanvulling op bovenstaand toepassingsgebied, kunnen we uw informatie ook verwerken indien dit wettelijk vereist is of als wij redelijkerwijs van mening zijn dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan verzoeken van gerechtelijke of regelgevende instanties, gerechtelijke bevelen of andere juridische verzoeken.


We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken voor andere doeleinden dan die waarvoor de persoonlijke gegevens oorspronkelijk werden verzameld, en dit voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer dit voorvalt, zullen we u informatie verstrekken over de verdere verwerking ervan.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens


Er bestaan meer gelimiteerde grondslagen voor het verwerken van persoonlijke gegevens in 'bijzondere categorieën'. Deze omvatten persoonsgegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze en filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, seksuele voorkeur of geaardheid onthullen of bevatten. 


Het is niet in ons belang om bijzondere categorieën persoonsgegevens over u te verzamelen. Hoewel we redelijke inspanningen doen om de bewaring van dergelijke gegevens te beperken, moet u er rekening mee houden dat we dergelijke gegevens incidenteel kunnen bewaren (bijv. wanneer u bijzondere categoriegegevens aan ons verstrekt of indien u ons een e-mail met een bijzondere categoriegegevens stuurt).

3. Met wie delen wij uw informatie?


We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden wanneer dit wettelijk verplicht is of indien we hier andere legitieme belangen bij hebben. 


Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens ook delen met:


 • andere entiteiten binnen onze groep, nml. Turtle Beach Corporation en Turtle Beach Europe Limited als onderdeel van onze reguliere rapportageactiviteiten, in de context van een bedrijfsreorganisatie of -herstructurering, voor marketingdoeleinden en bedrijfsontwikkeling of in verband met de werking van groepsgerelateerde functionaliteiten en diensten;
 • professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars, en enkel voor zover deze informatie relevant is voor de uitvoering van hun dienstverlening;
 • regelgevende en overheidsinstanties;
 • IT-serviceproviders (zoals leveranciers van cloudvoorzieningen, IT-consultants en providers van softwarediensten); en
 • enig welke van onze serviceproviders waarvoor dergelijke informatie relevant is voor de uitvoering van hun dienstverlening. 


Voorbeelden van wie uw persoonlijke gegevens in verschillende omstandigheden kan verwerken, worden hieronder uiteengezet.

Indien u een bestelling plaatst via onze website


Onze website wordt momenteel beheerd door Onestop en maakt gebruik van het online e-commerceplatform - Shopify. Wanneer u een bestelling plaatst, verwerkt Shopify uw betalingsgegevens namens ons.


Indien u zich in de Europese Economische Ruimte ('EER') bevindt, kunnen uw gegevens voor de verzending van uw bestelling worden overgedragen aan onze gelieerde onderneming Turtle Beach Europe Limited en de serviceproviders (zoals vracht- en logistieke dienstverleners) om de levering te garanderen. 

Indien u zich aanmeldt voor het ontvangen van marketingmateriaal per e-mail


Wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsberichten via e-mail, worden uw persoonlijke gegevens verzameld door Sailthru en vervolgens bewaard door OneStop op een platform dat wordt beheerd door Sailthru. OneStop en Sailthru treden namens ons op als gegevensverwerkers en verwerken uw persoonlijke gegevens volgens onze instructies.


We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met derden in het kader van een mogelijke verkoop of herstructurering van ons bedrijf. Er is ook de mogelijkheid waarbij we uw persoonlijke gegevens moeten delen met een toezichthouder of dat u zich anderszins moet houden aan de toepasselijke wetgeving of gevolg moet geven aan gerechtelijke procedure of als wij redelijkerwijs van mening zijn dat openbaarmaking ervan noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of om gehoor te geven aan gerechtelijke of regelgevende procedures, een gerechtelijk bevel of een andere juridisch procedure.

4. Waar uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.


We zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Uw persoonlijke gegevens kunnen door ons of door onze serviceproviders in de VS worden bewaard. Sporadisch kunnen we uw persoonlijke gegevens ook overdragen naar andere rechtsgebieden buiten de EER. We kunnen bijvoorbeeld samenwerken met serviceproviders van cloudvoorzieningen die persoonlijke gegevens opslaan op servers in rechtsgebieden buiten de EER.


De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de wetten in de VS over het algemeen niet voldoende bescherming bieden met betrekking tot persoonsgegevens. Andere niet-EER-rechtsgebieden kunnen evenmin een gelijkaardig beschermingsniveau bieden met betrekking tot persoonsgegevens als die gelden in de EER. Indien vereist door de AVG, zullen we (of zullen we van de verwerker eisen dat) passende voorzorgsmaatregelen nemen zoals de toepassing van de standaard contractuele clausules die werden goedgekeurd door de Europese Commissie.


Indien u zich aanmeldt voor het ontvangen van nieuwsberichten via e-mail, worden uw persoonlijke gegevens die voor dergelijke doeleinden worden gebruikt overgedragen aan Sailthru (die namens ons relevante gegevens verwerken) en die worden bewaard in de VS. Sailthru respecteert het EU-VS-kader voor privacy en gegevensbescherming. De Europese Commissie heeft verklaard dat het EU-VS-kader voor privacy en gegevensbescherming een adequaat beschermingsniveau voor de bescherming van persoonsgegevens garandeert.


Indien u hier meer informatie over wenst te ontvangen, kunt u hiervoor een aanvraag indien met behulp van onderstaande 'Contact' gegevens.

5. Het recht om de instemming in te trekken


Zoals hierboven aangegeven, vertrouwen we op uw toestemming als onze rechtsgrondslag om u marketingmateriaal per e-mail te verzenden. U hebt het recht om uw toestemming voor deze verwerking op elk gewenst moment in te trekken.


Indien u eerder toestemming hebt gegeven voor directe marketingcommunicatie en uw toestemming wenst in te trekken, kunt u zich daarvoor uitschrijven door:

 • te klikken op 'uitschrijven', weergegeven in elke e-mailcommunicatie die we u toesturen; of
 • door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. 

Van zodra we een kennisgeving ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij uw informatie niet langer verwerken voor het doel waarvoor u oorspronkelijk toestemming gaf, tenzij er een alternatieve wettelijke basis bestaat om dit te doen.

6. Hoe lang bewaren we uw informatie?


We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, regulerende, boekhoudkundige of rapportagevereisten en onze legitieme belangen voor het bewaren van dergelijke persoonlijke gegevens in onze archieven. We houden daarbij rekening met de omvang, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of we die kunnen doeleinden kunnen bereiken op andere manieren, volgens de toepasselijke wettelijke vereisten.


Zo kunnen we bijv. de persoonlijke gegevens die we gebruiken voor het verzenden van e-mails bewaren zolang u bent ingeschreven voor onze mailinglijst. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor directe marketingcommunicatie, zoals hierboven uiteengezet in paragraaf 5. In bepaalde omstandigheden kunnen we dergelijke persoonlijke gegevens ook verwijderen wanneer u zich niet hebt afgemeld, bijv. wanneer onze e-mails niet naar uw e-mailadres verzonden kunnen worden of indien u die e-mails nooit opent.


Van zodra we niet langer gebruik maken van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld, zullen we uw persoonlijke gegevens veilig vernietigen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Als alternatief kan de informatie ook worden geanonimiseerd zodat deze niet langer aan u kan worden gekoppeld. In dat geval zijn de gegevens niet langer persoonsgegevens.

7. Accuraatheid van de informatie


Het is van belang dat de persoonlijke gegevens die we over u bewaren correct en actueel zijn. Gelieve ons op de hoogte te stellen mochten uw persoonlijke gegevens wijzigen tijdens uw relatie met ons.

8. Uw rechten met betrekking tot uw informatie


Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens binnen de reikwijdte van de AVG valt, kunt u als individu rechten uitoefenen met betrekking tot de informatie die wij onder bepaalde omstandigheden over u bewaren. Deze rechten zijn als volgt:

 • uw verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens (beter bekend als "toegangsverzoeken van betrokkenen") en bepaalde informatie opvragen met betrekking tot de verwerking ervan;
 • een rectificatieverzoek van uw persoonlijke gegevens;
 • een verzoek tot het wissen van uw persoonlijke gegevens;
 • een verzoek tot de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • een bezwaarschrift tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • een verzoek tot de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij. 

Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u gebruik maken van onderstaande 'Contact' gegevens.


U hebt ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. 

Kosten


Doorgaans hoeft u geen vergoeding te betalen om toegang tot uw persoonlijke gegevens te verkrijgen (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om toegang ongegrond of buitensporig blijkt te zijn. In dergelijke omstandigheden kunnen we weigeren om aan uw verzoek te voldoen. 

Wat we mogelijk van u nodig hebben


Mogelijk moeten we specifieke informatie opvragen om uw identiteit te kunnen bevestigen en om uw recht op toegang tot die informatie te garanderen (of om andere rechten uit te oefenen). Dit is een geschikte veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze in te zien.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring en aanvullende privacykennisgevingen


Onze werkwijzen met betrekking tot de bewaring en verwerking van persoonlijke gegevens kunnen van tijd tot tijd en op enig welk moment gewijzigd worden. Verder kunnen we aanvullende privacyverklaringen verstrekken die informatie bevatten over onze privacypraktijken en andere procedures.


Indien we uw persoonlijke gegevens willen verwerken voor een ander doel dan bovengenoemde doeleinden, zullen we u voorzien van aanvullende informatie over dat doel.

10. Contact opnemen


Deze privacyverklaring is beknopt en duidelijk opgesteld en vormt geen volledig verslag van alle aspecten van onze werkwijzen voor de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens. Indien u meer informatie wenst te bekomen, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens: Webmaster@turtlebeach.com.


Alternatief kunt u ook contact opnemen met Turtle Beach Europe Limited, onze vertegenwoordiger in de EU voor wat betreft gegevensbescherming, via de volgende contactgegevens: Eusales@turtlebeach.com

Cookiebeleid


Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken wij informatie over hoe u onze websites gebruikt (bijv. de pagina's die u bezoekt en hoe u op onze website navigeert), we maken hiervoor gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën. Dit helpt ons om u een goede gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons in staat om onze website te optimaliseren. 


Een cookie is een klein bestand dat bestaat uit letters en cijfers die worden opgeslagen op het apparaat van een gebruiker. 


Dit cookiebeleid beschrijft de cookies die we gebruiken op onze website en waarvoor ze worden gebruikt.


Cookies kunnen op elk moment worden verwijderd door de instellingen van uw internetbrowser te raadplegen. Indien u uw browserinstellingen zo instelt om alle cookies te weigeren (inclusief essentiële cookies) te blokkeren of om enkel bepaalde cookies te weigeren, hebt u mogelijk geen toegang tot alle of sommige delen van onze website. 


Hieronder vindt u een overzicht van de soorten cookies die wij gebruiken.


We maken gebruik van volgende cookies:


Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die van essentieel belang zijn voor de werking van onze website en om de door u aangevraagde diensten te kunnen leveren. Dit omvat bijv. cookies die u in staat stellen om in te loggen op bepaalde delen van onze website of om producten in uw winkelmandje te bewaren.

CookieBeschrijvingDuur
Shopify
_abWordt gebruikt bij toegang tot admin. 
_orig_referrerWordt gebruikt bij winkelwagentje. 
_secure_session_idWordt gebruikt bij navigatie door een etalage. 
CartWordt gebruikt bij winkelwagentje. 
cart_sigWordt gebruikt bij het afrekenen. 
cart_tsWordt gebruikt bij het afrekenen. 
checkout_tokenWordt gebruikt bij het afrekenen. 
SecretWordt gebruikt bij het afrekenen. 
Secure_customer_sigWordt gebruikt als een klant inlogt. 
storefront_digestWordt gebruikt als een klant inlogt. 
geo-locationSlaat op welke lokale site de gebruiker wilt zien.1 week

Analytische/prestatiegerichte cookies. Dit zijn cookies die ons informeren over het aantal bezoekers en om te analyseren hoe bezoekers op onze website navigeren. Dit helpt ons om de manier te optimaliseren waarop onze website werkt, bijv door ervoor te zorgen dat gebruikers makkelijk vinden wat ze zoeken.

CookieBeschrijvingDuur
Shopify
_landing_pageTraceer landingspagina’s. 
_orig_referrerTraceer landingspagina’s. 
_sShopify-analytics. 
_shopify_fsShopify-analytics. 
_shopify_sShopify-analytics. 
_shopify_sa_pShopify-analytics met betrekking tot marketing en verwijzingen. 
_shopify_sa_tShopify-analytics met betrekking tot marketing en verwijzingen. 
_shopify_uniqShopify-analytics. 
_shopify_visitShopify-analytics. 
_shopify_yShopify-analytics. 
_yShopify-analytics.2 jaar
tracked_start_checkoutShopify-analytics met betrekking tot afrekenen.24 uren
Google Analytics
_gaWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.1 minuut
_gidWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.30 seconden tot 1 jaar
_gatWordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen. Als Google Analytics via Google Tag Manager wordt geïmplementeerd, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_.90 dagen
AMP_TOKENBevat een token dat kan worden gebruikt om een client-ID op te halen bij de AMP Client ID-service. Andere mogelijke waarden duiden op opt-out, inflight-aanvraag of een fout bij het ophalen van een client-ID bij de AMP Client ID-service.30 dagen
_gac_Bevat informatie over de campagne voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en AdWords-accounts hebt gekoppeld, leest de conversietag van AdWords-websites deze cookie, tenzij u zich afmeldt. 
Facebook
campaign_click_urlRegistreert de Facebook-URL waarop een persoon terecht is gekomen nadat hij op een advertentie heeft geklikt die Facebook promoot. 
Bing Ads
MUID, MC1, and MSFPCIdentificeert unieke webbrowsers die Microsoft-sites bezoeken. Deze cookies worden gebruikt voor reclame, site-analyse en andere operationele doeleinden. 
ANONBevat de ANID, een unieke ID die is afgeleid van uw Microsoft-account en die wordt gebruikt voor reclame, personalisatie en operationele doeleinden. Hij wordt ook gebruikt om uw keuze te bewaren om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties van Microsoft als u ervoor hebt gekozen de opt-out-functie aan uw Microsoft-account te koppelen. 
CCBevat een landcode die is bepaald op basis van uw IP-adres. 
PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuthHelpt u te verifiëren wanneer u zich aanmeldt met uw Microsoft-account. 
NAPBevat een gecodeerde versie van uw land, postcode, leeftijd, geslacht, taal en beroep, indien bekend, op basis van uw Microsoft-accountprofiel. 
MHVerschijnt op co-branded sites waar Microsoft samenwerkt met een adverteerder. Deze cookie identificeert de adverteerder, zodat de juiste advertentie wordt geselecteerd. 
MRWordt gebruikt om informatie te verzamelen voor analysedoeleinden. 
TOptOutRegistreert uw beslissing om geen op interesses gebaseerde advertenties te ontvangen die door Microsoft zijn geleverd. 
Tealium
utag_main_ses_idEen unieke ID voor de sessie.Een jaar na de laatste sessie
utag_main__stEen Unix/Epoch-tijdstempel in milliseconden.Een jaar na de laatste sessie
utag_main_v_idEen unieke ID voor elke bezoeker.Een jaar na de laatste sessie
utag_main__ssEen boolean die aangeeft of de bekeken pagina de eerste is in een sessie. Een waarde van 1 betekent ja en 0 betekent nee.Een jaar na de laatste sessie
utag_main__pnHet aantal pagina's dat is bekeken tijdens de huidige sessie.Een jaar na de laatste sessie
utag_main__snHet aantal sessies voor deze bezoeker.Een jaar na de laatste sessie
Commission Junction (cj.com)
CONTIDWordt gebruikt om de aankoop van een product van advertenties van andere sites bij te houden 
_gaWordt gebruikt om de aankoop van een product van advertenties van andere sites bij te houden 
_mkto_trkWordt gebruikt om de aankoop van een product van advertenties van andere sites bij te houden 
Adobe Ad Cloud- Experience
AMCV_###@AdobeOrgUnieke bezoeker-ID's gebruikt door Experience Cloud Solutions2 jaar
Adobe  Search and Promote
vsrecentsearchesWordt gebruikt door de zoekmachine om de laatste zoektermen aan de gebruiker te tonen.1 jaar
Adobe Target
mbox 2 weken
session IDEen unieke ID voor een gebruikerssessie.30 minuten
pc IDEen semi-permanente ID voor de browser van een bezoeker.Blijft tot cookies handmatig worden verwijderd
checkEen eenvoudige testwaarde die wordt gebruikt om te bepalen of een bezoeker cookies ondersteunt.Wordt telkens ingesteld wanneer een bezoeker een pagina opvraagt.
disableIngesteld als de laadtijd van de bezoeker langer is dan de time-out die is geconfigureerd in het mbox.js-bestand.Standaard duurt dit 1 uur.
Google Adwords
AdsUserLocaleTraceert de klant om de conversie van een advertentie op Google naar de site te meten 

Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Dit stelt ons in staat om de inhoud te personaliseren en uw voorkeuren te onthouden (bijv. uw taalkeuze of regio).

CookieBeschrijvingDuur
Facebook
frFacebooks primärer Werbe-Cookie, der verwendet wird, um die Relevanz von Werbeanzeigen zu liefern, zu messen und zu verbessern.90 dagen
ooGebruikt om afmeldingen voor advertentie vast te leggen5 jaar
ddidWordt gebruikt om een specifieke locatie in de app van een adverteerder na installatie te openen28 dagen

Doelgerichte cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u hebt bezocht en de snelkoppelingen waarop u klikte. Deze informatie wordt gebruikt om onze website en de advertenties, evenals de websites van derden, relevanter te maken volgens uw interesses. Voor dit doel kunnen we deze informatie ook delen met derden.

CookieBeschrijvingDuur
Criteo
_ceg.sDeze cookies worden gebruikt om vast te leggen wat u in de winkel hebt bezocht, zodat advertenties op andere sites met u kunnen worden gedeeld. 
_ceg.u 
_ga 
contently_insights_user 
cto_lwid 
eid 
tk