Privacyverklaring Website


Deze Privacyverklaring heeft als doel om informatie te verstrekken over onze organisatie en onze werkwijzen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van personen in de EER.

1. Inleiding


Met betrekking tot persoonsgegevens die worden verzameld via onze website, is Voyetra Turtle Beach, Inc. een ‘gegevenscontroller’ met betrekking tot je persoonsgegevens. Een gegevenscontroller bepaalt de manieren waarop en de doelen waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt. We verwerken je persoonsgegevens mogelijk zelf, of via anderen die optreden als gegevensverwerkers uit onze naam.

In deze verklaring betekent 'we', 'wij', 'ons' en 'onze' Voyetra Turtle Beach, Inc.

'Persoonsgegevens' betekent alle informatie die betrekking heeft op jou, zoals je naam en contactgegevens, transactiegerelateerde gegevens gekoppeld aan jou, maar geen gegevens waarmee je niet meer geïdentificeerd kunt worden, zoals geanonimiseerde, geaggregeerde gegevens.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via de gegevens in het gedeelte 'Contact opnemen' hieronder.

2. Welke informatie verzamelen we over je en waarvoor gebruiken we die?


De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') specificeert bepaalde 'wettelijke gronden' waarop we je persoonsgegevens mogen gebruiken, waarbij de verwerking ervan onder de AVG valt. De persoonsgegevens die we mogelijk over je verzamelen en de doeleinden waarvoor we deze gebruiken, plus de wettelijke grond voor dergelijke verwerking, worden in dit gedeelte uiteengezet.

Deze website is niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je deze site niet bezoeken en, in het bijzonder, moet je geen persoonsgegevens naar ons sturen.

Als je een bestelling plaatst via onze website


Als je een bestelling bij ons plaatst op onze website, hebben we bepaalde informatie van je nodig. Deze informatie bestaat mogelijk uit je naam, e-mailadres, betaalkaartgegevens, factuuradres, bezorgadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt gebruikt om je bestelling te verwerken, levering van je bestelling te organiseren en om met je te corresponderen over je bestelling. Onze wettelijke grond om je persoonsgegevens op deze manier te gebruiken, is het contract dat we met je aangaan met betrekking tot je bestelling.

Als je een bestelling bij ons plaatst op onze website, worden je persoonsgegevens en transactiegerelateerde gegevens gedeeld met Oracle Bronto. Als je geen e-mailberichten meer van ons wilt ontvangen, worden al deze gegevens verwijderd uit de systemen van Oracle Bronto. Onze wettelijke grond voor dit gebruik en het delen van je persoonsgegevens is ons legitieme belang bij het aangaan van direct marketing.

Deze persoonsgegevens zijn vereist om een bestelling bij ons te plaatsen. Als je deze gegevens niet verstrekt, kunnen we je bestelling niet accepteren of vervullen.

Als je een product van Turtle Beach koopt, gebruiken we je contactgegevens mogelijk ook om je te vragen of je het product dat je hebt aangeschaft wilt recenseren. Je hoeft geen recensie in te dienen, maar als je dat wel doet, verwerken we mogelijk de persoonsgegevens die je verstrekt in je recensie of in relatie tot je recensie om je recensie op onze website te plaatsen. We verstrekken je overige informatie over hoe we je recensie- en gerelateerde gegevens gebruiken wanneer we contact met je opnemen om je te vragen een recensie te verstrekken. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is ons legitieme belang bij het vragen om feedback over onze producten en de promotie van onze producten via klantenrecensies. 

Als je je aanmeldt voor marketingmails van ons

Onze e-mails zijn niet gericht op kinderen. Als je je aanmeldt voor marketingmails van ons, bevestig je dat je 16 jaar of ouder bent.

Als je je aanmeldt om e-mails van ons te ontvangen (bijvoorbeeld, door een vakje aan te vinken of door op een link te klikken), verzamelen we je e-mailadres en delen dat met Oracle Bronto. We gebruiken je e-mailadres om je e-mails te sturen met onze nieuwste releases, deals, evenementen, acties, gamingartikelen en ander promotiemateriaal en informatie over Turtle Beach-producten. Onze wettelijke basis voor de verwerking van je e-mailadres voor dit doel is je instemming. Als je je e-mailadres niet verstrekt, kunnen we je de e-mails waarom je vraagt niet sturen.

Als je je hebt aangemeld voor de ontvangst van communicaties via een van onze websites, slaan we onmiddellijk de website van Turtle Beach op die je hebt gebruikt om je aan te melden voor onze mailinglijst. We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat onze communicaties in dezelfde taal zijn als de website die je hebt gebruikt. Onze wettelijke grond voor het verwerken van deze informatie is ons legitieme belang om ervoor te zorgen dat de communicaties die we je sturen, in de juiste taal zijn.

We verzamelen ook informatie over of je de e-mails die we je sturen opent om de effectiviteit van onze communicatie te controleren, plus de effectiviteit van de tijd en de dagen van onze communicaties. Onze wettelijke grond voor de verwerking is ons legitieme belang op het gebied van evaluatie van de effectiviteit van onze communicaties en onze marketingstrategie.

Als je een prijs wint

Van tijd tot tijd vragen we externe partijen om weggeefacties op sociale media en promoties of vergelijkbare activiteiten te organiseren. Als je meedoet aan dergelijke activiteiten, is de organisator van de weggeefactie of promotie over het algemeen een gegevenscontroller met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Als je een prijs wint en we die aan je moeten uitreiken, kan de organisator bepaalde persoonsgegevens die je hebt verstrekt (zoals je naam, adres en contactgegevens) doorgeven aan ons, zodat wij je je prijs kunnen geven. We gebruiken dergelijke persoonsgegevens alleen om je je prijs te overhandigen, maar kunnen dat mogelijk niet doen als we niet de juiste informatie ontvangen. Onze wettelijke grond voor het gebruik van je persoonsgegevens is ons legitieme belang om de winnaars hun prijzen te laten krijgen bij dit soort acties.

Als onderdeel van een weggeefactie of promotie, vragen we je mogelijk om je aan te melden voor de ontvangst van e-mails van ons. Informatie over het aanmelden voor onze mailinglijst vind je hierboven.

Als je je product registreert

Als je een product van Turtle Beach koopt, kun je dat product bij ons registreren.

De productregistratie bestaat uit het indienen van bepaalde informatie in ons betreffende online formulier. Deze informatie bestaat over het algemeen uit je naam, e-mailadres, postadres, details over je product (zoals model, serienummer, productplatform) en informatie over je aankoop (zoals waar je het product hebt gekocht en de datum van de aankoop).

De productregistratie is optioneel. Als je ervoor kiest om je product te registreren, gebruiken we de informatie die je verstrekt om je te helpen met technische ondersteuning of als je problemen hebt met je product (zoals het toepassen van garantieclaims), als je dat wilt. Onze wettelijke basis voor de verwerking van deze informatie voor deze doeleinden is ons legitieme belang om jou efficiënt te kunnen helpen met problemen met betrekking tot Turtle Beach-producten, waarbij jij ervoor hebt gekozen om je product bij ons te registreren. Als je deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we je mogelijk niet helpen op deze manieren of is het mogelijk moeilijk voor ons om dat te doen. 

Als je contact met ons opneemt voor technische ondersteuning

Als je contact met ons opneemt voor technische ondersteuning, verzamelen we mogelijk informatie van je, zoals je naam, e-mailadres, postadres, details over je product (zoals het model, serienummer, productplatform), informatie over je aankoop (zoals waar je het product hebt gekocht en de datum van aankoop) en informatie die je ons verstrekt in relatie tot je verzoek om technische ondersteuning. We genereren mogelijk ook bepaalde informatie, zoals dossiers met de technische problemen met je product en onze correspondentie met betrekking tot je vraag.

We gebruiken deze persoonsgegevens om je te helpen met technische ondersteuning, om problemen met je product op te lossen (zoals het toepassen van garantieclaims) en om je vraag te beantwoorden. De wettelijke grond voor deze verwerking is dat het in ons wettelijk belang is om je efficiënt te helpen met problemen met Turtle Beach-producten als je daarom vraagt. Als je deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we je mogelijk niet helpen op deze manieren. 

Als je contact met ons opneemt in relatie tot andere zaken

Als je contact met ons opneemt via onze website of anderszins, kun je ons persoonsgegevens verstrekken tijdens je correspondentie met ons. Dit kan inclusief het volgende zijn: je naam, adres, e-mailadres, overige contactgegevens en je mening. We genereren mogelijk ook persoonsgegevens over jou in relatie tot de correspondentie, zoals correspondentiedossiers en meningen.

We verwerken deze persoonsgegevens mogelijk om met jou te corresponderen, je vraag te beantwoorden of zaken aan te pakken die je aankaart in je correspondentie. We kunnen dit mogelijk niet doen als je ons deze persoonsgegevens niet verstrekt. De wettelijke grond voor deze verwerking is ons legitieme belang om te reageren op of ingaan op je vraag, of anderszins met jou te communiceren.

Let op: als je correspondeert met Turtle Beach Europe Limited, is Turtle Beach Europe Limited over het algemeen een gegevenscontroller met betrekking tot die correspondentie en alle gerelateerde persoonsgegevens. Turtle Beach Europe Limited gebruikt dergelijke persoonsgegevens mogelijk ook zoals hier beschreven. Turtle Beach Europe Limited’s contactgegevens zijn daarnaast inbegrepen in de sectie ‘Contact opnemen’ hieronder.

Cookies


Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies verzamelen informatie over hoe je onze website gebruikt, over je eerdere interacties met onze website en technische gegevens (zoals je IP-adres, browsertype en versie, instelling voor tijdzone en locatie). Meer informatie over ons gebruik van cookies wordt uiteengezet in het cookiesbeleid hieronder. Cookies verzamelen persoonsgegeven en de wettelijke grond voor ons gebruik van cookies en de informatie die we verzamelen met cookies, is ons legitieme belang in:

 • het onderhouden van een volledig functionerende website en gebruikers in staat stellen om dergelijke functionaliteit te gebruiken
 • leren hoe gebruikers onze website gebruiken en erover navigeren, zodat we de manier waarop onze website werkt kunnen verbeteren, evenals de gebruikerservaring op onze website
 • het aan gebruikers verstrekken van een op maat gemaakte en persoonlijke ervaring wanneer ze onze website bezoeken
 • ervoor zorgen dat advertenties op onze website of op websites van externe partijen relevanter zijn in relatie tot je interesses, zoals het weergeven van advertenties voor producten
 • het bestuderen hoe onze website wordt gebruikt, ervoor zorgen dat onze website bijgewerkt en actueel is, onze bedrijfsactiviteiten ontwikkelen en informatie verzamelen voor onze marketingstrategie 

Overige doelen


Naast de bovenstaande gebruiken, verwerken we je gegevens mogelijk ook als we daartoe verplicht zijn door de wet of als we redelijkerwijze kunnen aannemen dat het nodig is om onze rechten te beschermen en/of om te voldoen aan juridische of regelgevende maatregelen, een gerechtelijk bevel of een ander wettelijk proces.

We verwerken persoonsgegevens mogelijk ook voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk waren verzameld, waar toegestaan door van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetten. Als dit het geval is, verstrekken we je informatie over de verdere verwerking.

Speciale categorieën met persoonsgegevens

Er zijn meer beperkte gronden voor de verwerking van persoonsgegevens uit de ‘speciale categorie’. Dit zijn persoonsgegevens die bestaan uit (of uitdrukking geven aan) raciale of etnische oorsprong, politieke opinies, religieuze en filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, algemene gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, seksleven en seksuele geaardheid.

We zijn niet van plan om gegevens uit een van deze speciale categorieën over jou te verzamelen. Hoewel we redelijke inspanningen doen om het in bezit hebben van dergelijke gegevens te beperken, is het mogelijk dat we dergelijke gegevens onbewust in bezit hebben (bijvoorbeeld als je gegevens uit een speciale categorie vrijwillig naar ons stuurt, bijvoorbeeld in een e-mail met dergelijke gegevens).

3. Met wie delen we je gegevens?


We delen je persoonsgegevens mogelijk met een externe partij wanneer dit verplicht is door de wet of als we andere legitieme belangen hebben om dit te doen. 
 

We moeten je persoonsgegevens mogelijk ook delen met:

 • Andere entiteiten binnen onze groep, namelijk, Turtle Beach Corporation en Turtle Beach Europe Limited als deel van onze reguliere rapportage-activiteiten, in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering, voor assistentie bij marketing- of bedrijfsontwikkeling of in verband met de uitvoer van groepsbrede functies en services;
 • Professionele adviseurs, inclusief advocaten, bankiers, controleurs en verzekeraars, in zoverre dergelijke informatie relevant is voor de prestaties van hun services;
 • Regelgevende en overheidsinstanties;
 • IT-serviceproviders (zoals cloudservicesproviders, IT-adviseurs en software-als-een-service-providers); en
 • een van onze serviceproviders waarbij dergelijke informatie relevant is voor de prestaties van hun services.

Voorbeelden van wie je persoonsgegevens mag verwerken in verschillende scenario's worden hieronder uiteengezet.

Als je een bestelling plaatst via onze website

Onze website maakt gebruik van het Shopify online e-commerceplatform. Als je een bestelling plaatst, verstrek je persoonsgegevens aan ons. Dergelijke gegevens delen we op zo'n manier, dat Shopify je betaalgegevens uit onze naam verwerkt.

Als je je in de Europese Economische Ruimte ('EER') bevindt, worden je bezorggegevens mogelijk overgedragen aan Turtle Beach Europe Limited om de bezorging van je bestelling te regelen, samen met de betreffende serviceproviders (zoals vracht- en logistieke providers).

Als je je aanmeldt voor marketingmails van ons

Als je je aanmeldt voor e-mailberichten van ons, worden je persoonsgegevens en transactiegegevens verzameld door Oracle Bronto en vervolgens bewaard op een platform dat door ons wordt onderhouden. Oracle Bronto fungeert als een gegevensverwerker uit onze naam en verwerkt je persoonsgegevens volgens onze instructies. 

We delen je persoonsgegevens mogelijk ook met externe partijen in de context van mogelijke verkoop of herstructurering van ons bedrijf. Mogelijk moeten we je persoonsgegevens ook delen met een regulator of om anderszins te voldoen aan juridische of regelgevende maatregelen, of als we redelijkerwijze aannemen dat ontsluiting nodig is om onze rechten te beschermen en/of om te voldoen aan wettelijke of regelgevende maatregelen, een gerechtelijk bevel of een ander juridisch proces.

4. Waar je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt.


We zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Je persoonsgegevens worden bewaard door ons of door onze serviceproviders in de Verenigde Staten en mogelijk ook in andere niet-EER-jurisdicties. Soms kunnen we je persoonsgegevens ook overdragen aan andere jurisdicties buiten de EER. Zo kunnen we bijvoorbeeld cloudserviceproviders gebruiken die persoonsgegevens bewaren op servers in jurisdicties buiten de EER.

De Europese Commissie heeft niet vastgesteld dat de wetten van de Verenigde Staten in het algemeen een adequaat beschermingsniveau bieden met betrekking tot persoonsgegevens. Andere niet-EER-jurisdicties bieden mogelijk op vergelijkbare wijze evenmin hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens als in de EER. Waar vereist door de AVG, zullen we (of vragen we een verwerker om dit te doen) passende veiligheidsmaatregelen treffen, waaronder, maar niet beperkt tot, de standaard contractclausules zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Als je je aanmeldt voor marketingmails van ons, worden de persoonsgegevens en de transactiegegevens die worden gebruikt voor dergelijke doeleinden overgedragen aan Oracle Bronto (die de betreffende gegevens uit onze naam verwerkt) en bewaard in de Verenigde Staten. 

Als je vragen hebt hierover, kun je contact met ons opnemen via de details in het gedeelte 'Contact opnemen' hieronder.

5. Recht op intrekking van toestemming


Zoals hierboven aangegeven, vertrouwen we op je toestemming als onze wettelijke grond om je marketingberichten via e-mail te sturen. Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming voor deze verwerking in te trekken.

Om je toestemming in te trekken wanneer je eerder hebt ingestemd met direct marketing, kun je je uitschrijven van direct marketing-berichten van ons door:

 • te klikken op de link ‘uitschrijven’ in een e-mailbericht dat we je sturen; of
 • contact op te nemen met ons via de contactgegevens hieronder.

Zodra we bericht hebben ontvangen dat je je toestemming hebt ingetrokken, verwerken we je gegevens niet meer voor het doel waarvoor je oorspronkelijk toestemming hebt gegeven, tenzij we een alternatieve wettelijke grond hebben om dit te doen.

6. Hoe lang bewaren we je gegevens?


We bewaren je persoonsgegevens zo lang nodig is om de doelen te behalen waarvoor we ze hebben verzameld, met inbegrip van doelen om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, boekhoudkundige of rapporterende vereisten en onze legitieme belangen in het bewaren van dergelijke persoonsgegevens in onze dossiers. Wanneer we dit doen, houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of de ontsluiting van je persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden ook via andere wegen kunnen bereiken, en de van toepassing zijnde wettelijke vereisten.

Zo kunnen we bijvoorbeeld de persoonsgegevens bewaren die we gebruiken om direct marketing-mails naar je te sturen zolang je bent geabonneerd op onze e-maillijst. Je kunt je uitschrijven van direct marketing-berichten van ons wanneer je wilt zoals uitgelegd in sectie 5 hierboven. We kunnen dergelijke persoonsgegevens ook verwijderen bij omstandigheden waarbij je je niet hebt uitgeschreven, bijvoorbeeld wanneer onze e-mails niet bij je e-mailadres aankomen of als je nooit de e-mails opent die we sturen.

Zodra we je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, zullen we je persoonsgegevens veilig vernietigen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en regelgevingen. We kunnen er ook voor kiezen om de informatie te anonimiseren, zodat die niet meer aan jou kan worden gekoppeld, in welk geval het geen persoonsgegevens meer zijn.

7. Nauwkeurigheid van informatie


Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we van je hebben, nauwkeurig en actueel zijn. Laat het ons weten als de persoonsgegeven die we van je in bezit hebben, veranderen tijdens je relatie met ons.

8. Je rechten in verband met je gegevens


Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens binnen de reikwijdte van de AVG valt, heb je rechten als individu die je kunt uitoefenen in relatie tot de informatie die we over je bewaren onder bepaalde omstandigheden. Dit zijn rechten om:

 • te verzoeken om toegang tot je persoonsgegevens (wordt ook wel 'toegangsverzoek van betrokkene' genoemd) en bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot de verwerking ervan;
 • te verzoeken om rectificatie van je persoonsgegevens; 
 • te verzoeken om het wissen van je persoonsgegevens;
 • te verzoeken om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
 • te verzoeken om de overdracht van je persoonsgegevens aan een andere partij;

Als je een van deze rechten wilt uitoefenen, kun je de contactgegevens gebruiken zoals uiteengezet in de sectie 'Contact opnemen' hieronder.

Je hebt ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit bij problemen met de gegevensbescherming.

Kosten


Je hoeft over het algemeen geen kosten te betalen voor toegang tot je persoonsgegevens (of wanneer je een van je andere rechten wilt uitoefenen). We kunnen echter wel een redelijke vergoeding in rekening brengen indien je verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. In dergelijke gevallen kunnen we ook weigeren om te voldoen aan het verzoek.

Wat we mogelijk nodig hebben van jou

We vragen je mogelijk om bepaalde informatie om ons te helpen je identiteit te bevestigen en te controleren of je recht hebt op toegang tot de informatie (of om een van je andere rechten uit te oefenen). Dit is nog een passende beveiligingsmaatregel die we hebben genomen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens niet worden geopenbaard aan een willekeurige persoon die er geen recht op heeft.

9. Wijzigingen aan deze privacyverklaring en aanvullende opmerkingen over privacy


Onze praktijken met betrekking tot persoonsgegevens kunnen van tijd tot tijd verschillen en mogelijk werken we deze privacyverklaring van tijd tot tijd bij. Daarnaast kunnen we aanvullende privacyverklaringen verstrekken met informatie over onze privacygebruiken in andere scenario's.

Als we je persoonsgegevens voor een ander doel verwerken dan de doelen zoals hierboven naar verwezen, verstrekken we je aanvullende informatie over dat doel. 

10. Contact opnemen


Deze privacyverklaring is opgesteld om kort en helder te zijn, en is geen uitgebreide verslaglegging van alle aspecten van onze verzameling en het gebruik van persoonsgegevens. Als je nog verdere informatie nodig hebt, kun je contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens: Data Protection Officer (Gegevensbeschermingsfunctionaris), c/o Turtle Beach Germany GmbH, Gasstrasse 4, D 22761 Hamburg, Duitsland, e-mail: privacy@turtlebeach.com.

Cookiebeleid


Als je een bezoek brengt aan onze website, verzamelen en verwerken we informatie over je gebruik van onze websites (bijvoorbeeld de pagina's die je bezoekt en hoe je over de website hebt genavigeerd) met cookies en vergelijkbare technologieën. Hierdoor kunnen we je een goede ervaring aanbieden tijdens het surfen op onze website, en kunnen we onze site verbeteren. 


Een cookie is een klein bestand met letters en getallen dat wordt opgeslagen op het apparaat van een gebruiker. 

Dit cookiesbeleid beschrijft de cookies die we gebruiken op onze website en waarvoor ze worden gebruikt.

Niet-essentiële cookies kunnen altijd worden verwijderd via de tool One Trust Cookie Management op de site. Met deze tool kun je alle niet-essentiële cookies blokkeren of wijzigen. Strikt noodzakelijke cookies, die essentieel zijn voor de werking van onze website en om de gevraagde services te kunnen bieden, kunnen niet worden verwijderd. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waardoor je je op bepaalde delen van onze website kunt aanmelden of waardoor producten in je online winkelwagen kunnen worden geplaatst.


 

De soorten cookies die we gebruiken worden hieronder uiteengezet.

We gebruiken de volgende cookies:

Cookies voor instemming. Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van onze website en voor ons om te bevestigen dat je instemt met de cookies op onze website.

Cookiesbeleid
accept_cookie_policyWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden die het beleid hebben geaccepteerd. Levenslang

Marketingmailcookies. Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van onze website en voor ons om je marketingmails te sturen waarom je hebt gevraagd.  

Bronto
_bron_bas4834ff47-4702-429c-83b0-02da66bff536 1 jaar
_bron_bar[{"productId":null,"timeStamp":1536736423194}] 1 jaar

Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van onze website en voor ons om je de services te leveren waarom je hebt gevraagd. Dit is inclusief, bijvoorbeeld, cookies waarmee je je kunt aanmelden bij bepaalde gebieden op onze website of om producten aanwezig kunt laten blijven in je online winkelwagen.

CookieBeschrijving
Shopify
_abWordt gebruikt in relatie met beheerderstoegang.
_orig_referrerWordt gebruikt in relatie met winkelwagen.
_secure_session_idWordt gebruikt in relatie met navigatie naar winkelfront.
CartWordt gebruikt in relatie met winkelwagen.
cart_sigWordt gebruikt in relatie met betalen.
cart_tsWordt gebruikt in relatie met betalen.
checkout_tokenWordt gebruikt in relatie met betalen.
SecretWordt gebruikt in relatie met betalen.
Secure_customer_sigWordt gebruikt in relatie met klantaanmelding.
storefront_digestWordt gebruikt in relatie met klantaanmelding.
geo-locationOnthoudt welke regionale site de gebruiker wil weergeven. Duur 1 week

Analytische-/prestatiecookies. Dit zijn cookies waarmee we het aantal bezoekers kunnen herkennen en tellen, en zien hoe bezoekers zich over onze website verplaatsen en hoe ze deze gebruiken. Hiermee kunnen we onze website verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers makkelijk kunnen vinden wat ze zoeken.

CookieBeschrijving
Shopify
_landing_pageLandingpagina's volgen.
_orig_referrerLandingpagina's volgen.
_sAnalyse van winkelgedrag.
_shopify_fsAnalyse van winkelgedrag.
_shopify_sAnalyse van winkelgedrag.
_shopify_sa_pAnalyse van winkelgedrag met betrekking tot marketing en doorverwijzingen.
_shopify_sa_tAnalyse van winkelgedrag met betrekking tot marketing en doorverwijzingen.
_shopify_uniqAnalyse van winkelgedrag.
_shopify_visitAnalyse van winkelgedrag.
_shopify_yAnalyse van winkelgedrag.
_yAnalyse van winkelgedrag. Duur: 2 jaar
tracked_start_checkoutAnalyse van winkelgedrag met betrekking tot betalen. Duur: 24 uur
Google Analytics
_gaWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Duur: 1 minuut
_gidWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Duur: 30 seconden tot 1 jaar
_gatWordt gebruikt om verzoektempo te meten. Als Google Analytics wordt ingezet via Google Tag Manager, heet dit cookie _dc_gtm_. Duur: 90 dagen
AMP_TOKENBevat een token dat kan worden gebruikt om een client-ID op te halen bij de AMP client-ID-service. Andere mogelijke waarden staan voor de uitvoer, inflight-verzoek of een fout bij het ophalen van een client-ID van een AMP client-ID-service. Duur: 30 dagen
_gac_Bevat campagnegerelateerde informatie voor de gebruiker. Als je je Google Analytics- en AdWords-accounts hebt gekoppeld, lezen AdWords-websiteconversietags dit cookie, tenzij je ervan afziet.
Facebook
campaign_click_urlLegt de Facebook-URL vast waarop een individu terecht is gekomen na het klikken op een advertentie die Facebook promoot.
Bing Ads
MUID, MC1, and MSFPCIdentificeert unieke webbrowsers die Microsoft-sites bezoeken. Deze cookies worden gebruikt voor advertenties, siteanalyses en andere operationele doeleinden.
ANONBevat de ANID, een unieke identificatie van je Microsoft-account, die wordt gebruikt voor advertenties, personalisatie- en operationele doeleinden. Deze wordt ook gebruikt om je keuze om af te zien van op interesse gebaseerde advertenties van Microsoft te bewaren, als je ervoor hebt gekozen om het ervan af zien te koppelen aan je Microsoft-account.
CCBevat een landencode zoals bepaald via je IP-adres.
PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuthHelpt bij je authenticatie wanneer je je aanmeldt bij je Microsoft-account.
NAPBevat een versleutelde versie van je land, postcode, leeftijd, geslacht, taal en beroep, indien bekend, op basis van je Microsoft-accountprofiel.
MHVerschijnt op gelieerde sites waarbij Microsoft samenwerkt met een adverteerder. Dit cookie identificeert de adverteerder, zodat de juiste advertentie wordt geselecteerd.
MRWordt gebruikt om informatie te verzamelen voor analytische doeleinden.
TOptOutLegt je besluit vast om geen op interesse gebaseerde advertenties van Microsoft te ontvangen.
Commission Junction (cj.com)
CONTIDWordt gebruikt om de aankoop van een product via advertenties op andere sites te volgen
_gaWordt gebruikt om de aankoop van een product via advertenties op andere sites te volgen
_mkto_trkWordt gebruikt om de aankoop van een product via advertenties op andere sites te volgen
Google Adwords
AdsUserLocaleVolgt de consument om de conversie van een advertentie op Google naar de site te volgen

Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om je te herkennen wanneer je terugkeert naar onze website. Hiermee kunnen we onze content personaliseren voor jou en je voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld je taalkeuze of regio).

CookieBeschrijving
Facebook
frFacebook’s primaire advertentie-cookie, wordt gebruikt om advertenties te bezorgen, meten en de relevantie ervan te verbeteren. Duur: 90 dagen
ooWordt gebruikt om afmeldingen voor advertenties vast te leggen Duur: 5 jaar
ddidWordt gebruikt om een specifieke locatie in de app van een adverteerder te openen na installatie Duur: 28 dagen

Doelcookies. Deze cookies leggen je bezoek aan onze website vast, de pagina's die je hebt bezocht en de links die je hebt gevolgd. Deze informatie wordt gebruikt om onze website en de advertenties erop, plus die op websites van externe partijen, beter af te stemmen op je interesses. We delen deze informatie mogelijk ook met externe partijen voor dit doel.

CookieBeschrijving
NextRoll
_adrollDeze cookies worden gebruikt om vast te leggen wat je hebt bezocht terwijl je in de winkel was, zodat advertenties ook op andere sites met je kunnen worden gedeeld.
adroll_v4
_adroll_fpc