Privacybeleid EER


Dit “Privacybeleid” is bedoeld om informatie te verstrekken over onze organisatie en onze praktijken met betrekking tot de persoonsgegevens van personen in de EER.

1. Inleiding


Voyetra Turtle Beach Inc. en Turtle Beach Europe Limited zijn gezamenlijk “verwerkingsverantwoordelijke” (artikel 26 AVG) met betrekking tot persoonsgegevens verzameld of anderszins verwerkt door het gebruik van onze website en/of onze webshop. Zoals hieronder omschreven zijn er specifieke situaties waar slechts één van de twee bedrijven de enige verwerkingsverantwoordelijke zal zijn.


Contactgegevens:


Voyetra Turtle Beach, Inc.

11011 Via Frontera, Suite A

San Diego, CA 92127, Verenigde Staten van Amerika

e-mail: privacy@turtlebeach.com


en


Turtle Beach Europe Limited

First Floor Matrix House

Basing View, Basingstoke

RG21 4DZ, Verenigd Koninkrijk

e-mail: privacy@turtlebeach.com


Een gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor de manier waarop en het doel waarvoor persoonsgegevens over u verwerkt worden. We kunnen uw persoonsgegevens zelf verwerken of dit via anderen doen die namens ons als gegevensbeheerder optreden.


In deze kennisgeving betekent “wij” en “ons” Voyetra Turtle Beach, Inc. en Turtle Beach Europe Ltd., tenzij anderszins aangegeven in dit Beleid.


Onze vertegenwoordiger in de EER is:


TB Germany GmbH

Otto von Bahrenpark

Gasstrasse 4

22761 Hamburg, Duitsland

Fax: +49 (0)40 30 99 495 123

e-mail: privacy@turtlebeach.com


De functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) voor onze vertegenwoordiger is:

Dr. Christian Rauda

GRAEF Rechtsanwälte Digital PartG mbB

Jungfrauenthal 8

e-Mail: datenschutzbeauftragter@TBGermany.de

Website: www.graef.eu


“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot u, zoals uw naam en contactinformatie, maar geen gegevens waarmee u niet geïdentificeerd kan worden zoals geanonimiseerde, geaggregeerde data.


Als u vragen over dit Privacybeleid heeft kunt u contact met ons opnemen via de gegevens zoals hieronder uiteengezet in het onderdeel “Contact opnemen”.

2. Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken over u en waar gebruiken we dit voor?


De EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) specificeert bepaalde “juridische grondslagen” voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen en het doel waarvoor dergelijke persoonsgegevens gebruikt zal worden, evenals de juridische basis voor dergelijke verwerking worden in dit onderdeel uiteengezet.


Deze website is niet gericht op gebruikers jonger dan 18. Als u jonger dan 18 bent mag u deze website niet gebruiken en dient u, meer specifiek, geen persoonsgegevens bij ons in te dienen.

Indien u een bestelling via onze website (webshop) plaatst


Zoals genoemd verwerken wij (Voyetra Turtle Beach Inc. en Turtle Beach Europe Ltd.) de tijdens het gebruik van de webshop verzamelde gegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 26 AVG. We hebben voor dit doel een overeenkomst betreffende gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke gesloten.


Als u op onze website een bestelling plaatst vragen we bepaalde informatie over u. Deze informatie betreft waarschijnlijk uw naam, e-mailadres, betaalkaartgegevens, factuuradres, verzendadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt gebruikt om uw bestelling te verwerken, de levering van uw bestelling af te stemmen en met u te communiceren over uw bestelling. De juridische basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens op deze wijze is het uitvoeren van het contract dat we met u aangaan en om klantenservice met betrekking tot uw bestelling te verlenen (art. 6 (1) (b) AVG).


Deze persoonsgegevens zijn vereist om een bestelling bij ons te plaatsen. Als u deze informatie niet verstrekt zijn wij wellicht niet in staat om uw bestelling te accepteren of af te handelen.


Als u een Turtle Beach of Roccat-product koopt kunnen we uw contactinformatie ook gebruiken om u te vragen om een review te geven voor het aangekochte product. U bent niet verplicht om een review te geven, maar als u dit doet kunnen we de persoonsgegevens die u in of in verband met uw review verstrekt verwerken om uw review op onze website te publiceren. We verstrekken u nadere informatie over hoe we uw review en verwante informatie kunnen gebruiken wanneer we contact met u opnemen om u om een review te vragen. Onze juridische basis voor deze verwerking is uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG). U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door uw review bij te werken of te verwijderen.


Als u zich aanmeldt om e-mailmarketing van ons te ontvangen (de gegevensverantwoordelijke is in dat geval alleen Voyetra Turtle Beach, Inc.)


Onze e-mailcommunicatie is niet gericht op kinderen. Als u zich aanmeldt om e-mailmarketing van ons te ontvangen bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent.


Als u zich aanmeldt om e-mails van ons te ontvangen (bijv. door een vakje aan te vinken of op een link te klikken) verzamelen we uw e-mailadres. We gebruiken uw e-mailadres om u e-mails te sturen met onze laatste releases, deals, evenementen, promoties, gamingproducten en ander promotioneel materiaal en informatie over Turtle Beach of Roccat-producten. Onze juridische basis voor de verwerking van uw e-mailadres voor dit doel is uw toestemming. Als u uw e-mailadres niet wenst te verstrekken kunnen we u de door u verzochte e-mails niet verstrekken.


Als u zich heeft aangemeld om communicatie te ontvangen door een van onze websites te gebruiken zullen we automatisch vastleggen welke Turtle Beach-website u gebruikt heeft om zich voor de mailinglist op te geven. We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat onze communicatie aan u in dezelfde taal plaatsvindt als de website die u gebruikt heeft. Onze juridische basis voor de verwerking van deze informatie is ons legitiem belang (art. 6 (1) (f) AVG) bij het ervoor zorgen dat we communicatie in de juiste taal sturen.


We verzamelen ook informatie over u als u e-mails opent die wij verstuurd hebben om de effectiviteit van onze communicatie te evalueren evenals de effectiviteit van het tijdstip en de dag van onze communicatie. Onze juridische basis voor deze verwerking is ons legitiem belang (art. 6 (1) (f) AVG) bij het evalueren van de effectiviteit van onze communicatie en onze marketingstrategie.


SMS-marketing en meldingen


We gebruiken een sms-platform dat geëxploiteerd wordt door SMSBump, een Yotpo bedrijf in de VS, Lafayette Street, New York, NY 10003, VS. Het verstrekt een app op het Shopify-platform voor marketing via sms. U vindt het Privacybeleid van SMSBump en AVG verwante mededelingen hier: https://smsbump.com/page/privacy-policy. Als u zich tijdens het bestelproces aanmeldt voor onze marketing en meldingen via SMS stemt u in met deze gegevensverwerking.


Als u bij het afrekenen uw telefoonnummer invoert en een aankoop doet of u zich via ons inschrijvingsformulier of een zoekwoord aanmeldt stemt u ermee in dat we u meldingen via sms (voor uw bestelling, waaronder een herinnering als zich nog artikelen in het mandje bevinden) en marketing via sms mogen sturen. U stemt ermee in dat uw toestemming geen voorwaarde voor een aankoop is.


Uw telefoonnummer, naam en aankoopinformatie worden op het platform verwerkt dat door SMSBump geëxploiteerd wordt. Onze gegevensverwerker SMSBump gebruikt uw gegevensset alleen voor het sturen van gerichte marketingberichten en meldingen. Uw telefoonnummer wordt na het versturen van het sms-bericht doorgestuurd naar een sms-operator die de levering zal voltooien.Voyetra Turtle Beach heeft na uw aanmelding alleen toegang tot de gegevens in de volgende gevallen:

 • Om te reageren op uw antwoord aan ons of
 • Om u de marketing-SMS te sturen

Onze juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is uw toestemming (art. 6 (1) onder a) AVG) voor de SMS-marketing. Voyetra Turtle Beach heeft EU standaard contractclausules met SMSBump als de gegevensexporteur gesloten en neemt deugdelijke maatregelen om de bepalingen van de AVG met betrekking tot gegevensoverdracht buiten de EU na te leven.


Indien u zich wilt afmelden voor SMS-marketing en kennisgevingen kunt u de tekst STOP versturen naar een van onze mobiele berichten of de afmeldlink gebruiken in een van onze berichten. U begrijpt en stemt ermee in dat alternatieve methodes om u af te melden, bijvoorbeeld door andere woorden te gebruiken of een ander verzoek in te dienen, niet aangemerkt zal worden als een geldige manier om u af te melden. Er kunnen tarieven voor SMS en data van toepassing zijn


Als u zich afmeldt zal SMSBump uw telefoonnummer bewaren zoals vereist door de wet. Dit betekent, meer specifiek, dat SMSBump uw telefoonnummer op een afzonderlijke lijst (blacklist) op zijn server opslaat om ervoor te zorgen dat SMSBump dit telefoonnummer niet langer voor marketingdoeleinden gebruikt. SMSBump deelt dit telefoonnummer niet. We hebben toegang tot deze lijst en kunnen individuele contacten aan deze lijst toevoegen of verwijderen. De juridische basis voor deze opslag is ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder f AVG. U kunt zich zolang uw telefoonnummer hier opgeslagen wordt eenvoudig aanmelden door vanaf dit telefoonnummer een SMS met de tekst “UNSTOP” te verzenden. U kunt op ieder moment contact met ons opnemen om SMSBump uw telefoonnummer van de blacklist te laten verwijderen. Het is dan echter niet meer mogelijk om met “UNSTOP” te reageren.


U kunt ook voor meer informatie contact met ons opnemen.


Als u een prijs wint

We kunnen van tijd tot tijd derden inschakelen voor giveaways en prijspromoties of soortgelijke activiteiten op sociale media. Als u meedoet aan dergelijke activiteiten is de uitvoerder van de giveaway of promotie over het algemeen een gegevensbeheerder met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u een prijs wint en wij verantwoordelijk zijn om deze prijs aan u te geven kan de uitvoerder bepaalde door u aan hen verstrekte persoonsgegevens (zoals uw naam, adres en contactinformatie) aan ons doorgeven zodat wij u de prijs kunnen geven. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om u de prijs te geven, maar kunnen hiertoe misschien niet in staat zijn als we de relevante informatie niet ontvangen. Onze juridische basis voor dit gebruik van uw persoonsgegevens is ons legitiem belang (art. 6 (1) (f) AVG) bij het verstrekken van prijzen aan winnaars bij dit soort promoties.


U kunt in het kader van een giveaway of prijspromotie op sociale media gevraagd worden om u aan te melden voor e-mails van ons. De informatie over het aanmelden voor onze mailinglist is hierboven verstrekt.


Als u meedoet aan een sweepstake


Als u meedoet aan een sweepstake verwerken we uw persoonsgegevens in verband met de registratie voor deelname aan een sweepstake, de trekking van een winnaar, de kennisgeving van de winnaar en het versturen van de prijs. We verwerken de volgende categorieën gegevens: voornaam en achternaam, adres en e-mailadres. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder b AVG (de sweepstake-overeenkomst). De publicatie van de winnaar in reclame en de overdracht en gebruik van dergelijke gegevens voor reclamedoeleinden is gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder a AVG (toestemming). De gegevens worden door ons opgeslagen tot een winnaar bekend is en de prijs bezorgd is. Als u heeft ingestemd met een overdracht van de gegevens voor reclamedoeleinden worden de gegevens door ons opgeslagen zolang de toestemming geldig is.


Als u uw product registreert 


Als u een Turtle Beach of Roccat-product koopt kunt u het product bij ons registreren.


De productregistratie wordt uitgevoerd door bepaalde informatie via ons toepasselijke online formulier te verzenden. Deze informatie betreft waarschijnlijk uw naam, e-mailadres, postadres, details over uw product (zoals het model, serienummer, productplatform) en informatie over uw aankoop (zoals waar u het product gekocht heeft en de datum van de aankoop).


De productregistratie is optioneel. Als u ervoor kiest om uw product te registreren gebruiken we de door u verstrekte informatie om u technische ondersteuning te geven of in het geval van problemen met uw product (zoals in geval van garantieclaims) indien u hierom vraagt. Onze juridische basis voor de verwerking van deze informatie voor deze doelen is ons legitieme belang (artikel 6 (1) (f) AFG) bij het u efficiënt helpen in geval van problemen met Turtle Beach en Roccat-producten als u ervoor heeft gekozen om uw product bij ons te registreren. Als u deze persoonsgegevens niet wenst te verstrekken kunnen we u wellicht niet helpen of kan dit moeilijker zijn.


Als u contact met ons opneemt voor technische ondersteuning 


Als u contact met ons opneemt voor technische ondersteuning kunnen we bepaalde informatie van u verzamelen zoals uw naam, e-mailadres, postadres, details over uw product (zoals het model, serienummer, productplatform), informatie over uw aankoop (zoals waar u het product gekocht heeft en de datum van de aankoop) en andere informatie die u ons in verband met uw verzoek om technische ondersteuning verstrekt. We kunnen ook bepaalde informatie genereren zoals gegevens met betrekking tot technische problemen met uw product en onze correspondentie met betrekking tot uw verzoek.


We gebruiken deze persoonsgegevens om u te helpen bij technische ondersteuning, om problemen met uw product (zoals garantieclaims) te behandelen en om op uw verzoek te reageren. De juridische basis voor deze verwerking is ons legitieme belang (artikel 6 (1) (f) AVG) om u op verzoek efficiënt te helpen bij problemen met betrekking tot Turtle Beach of Roccat-producten. Als u deze persoonsgegevens niet verstrekt kunnen we u wellicht niet helpen.


Als u contact met ons opneemt over andere kwesties


Als u via onze website of op een andere wijze contact met ons opneemt kunt u in uw correspondentie met ons persoonsgegevens verstrekken. Dit kan bestaan uit uw naam, adres, e-mailadres, andere contactinformatie en uw mening. We kunnen ook persoonsgegevens over u in verband met de correspondentie (zoals correspondentiedocumenten en meningen) genereren.


We kunnen deze persoonsgegevens verwerken om met u te corresponderen, op uw verzoek te reageren of om kwesties te behandelen die in uw correspondentie genoemd worden. Als u deze persoonsgegevens niet verstrekt kunnen we hiertoe mogelijk niet in staat zijn. De juridische basis voor deze verwerking is ons legitiem belang bij het reageren op of beantwoorden van uw verzoek of het anderszins communiceren met u in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.


Cookies (Voyetra Turtle Beach Inc. alleen beheerder)


Onze website gebruikt cookies. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt, uw vorige interactie met onze website en technische gegevens (zoals uw IP-adres, browsertype en versie, ingestelde tijdzone en locatie). Meer informatie over ons gebruik van cookies wordt hieronder uiteengezet in ons Cookiebeleid.

Andere doelen van de gegevensverwerking


Naast het hiervoor genoemde gebruik kunnen we persoonsgegevens ook verwerken als dit op grond van de wet vereist is of als we redelijkerwijs van mening zijn dat dit nodig is om onze rechten te beschermen en/of aan juridische of regelgevende procedures, een gerechtelijke beslissing of ander juridisch proces te voldoen.


We kunnen persoonsgegevens ook voor een ander doel verwerken dan waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk verzameld werd als dit door toepasselijke wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming toegestaan is. Als dit het geval is zullen we u informatie verstrekken over deze verdere verwerking.


Speciale categorieën persoonsgegevens


Er gelden meer beperkingen voor de basis voor de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens. Dit betreft persoonsgegevens die raciale of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze en filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, seksleven en seksuele geaardheid onthullen of bevatten.


We zijn niet van plan om dergelijke speciale categorieën persoonsgegevens over u actief te verzamelen. Hoewel we ons redelijk zullen inspannen om dergelijke gegevens beperkt te houden willen we dat u ervan op de hoogte bent dat wij dergelijke gegevens incidenteel kunnen houden, bijvoorbeeld als u dergelijke speciale categorie gegevens vrijwillig aan ons mailt.


3. Met wie wordt uw informatie gedeeld?


We kunnen uw persoonsgegevens met een derde delen indien dit door de wet vereist is of als we hiervoor een ander legitiem belang hebben (art. 6 (1) (f) AVG). 


We moeten uw persoonsgegevens soms ook delen met:

 • andere entiteiten binnen onze groep, te weten Turtle Beach Germany GmbH als onze vertegenwoordiger, als onderdeel van onze normale rapportageactiviteiten, in de context van een bedrijfsorganisatie of herstructurering van een groep, voor hulp met betrekking tot marketing- en bedrijfsontwikkeling, of in verband met functies en diensten binnen de gehele groep;
 • professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars voorzover dergelijke informatie relevant is voor de uitvoering van hun diensten;
 • regelgevers en overheidsinstanties;
 • ICT-dienstverleners (zoals cloud serviceproviders, ICT-consulenten en software-as-a-service providers); en
 • een van onze serviceproviders als dergelijke informatie relevant is voor de uitvoering van dergelijke diensten.

Hieronder worden voorbeelden uiteengezet van wie uw persoonsgegevens in verschillende scenario’s mag verwerken.

Als u een bestelling via onze website plaatst


Onze website wordt momenteel door ons beheerd en gebruikt het online e-commerce-platform Shopify. Als u een bestelling plaatst verwerkt Shopify uw betaling namens ons. We slaan geen creditcardgegevens op en delen geen financiële gegevens met derden. We kunnen uw naam, fysiek adres en IP-adres voor de verwerking van uw transacties voor door ons verstrekte goederen en diensten met Shopify delen. U vindt het Privacybeleid van Shopify op: https://www.shopify.com/legal/privacy. U wordt bovendien gewezen op de white paper van Shopify over internationale gegevensoverdracht: (https://help.shopify.com/pdf/cross-border-whitepaper.pdf). Zoals in deze white paper uiteengezet kan het globale platform van Shopify, Shopify International Ltd. (een Ierse entiteit) EER persoonsgegevens overdragen aan Shopify Inc. (een Canadese entiteit) die dergelijke gegevenssets aan sub-verwerkers in Canada en andere landen, waaronder de Verenigde Staten, mag overdragen. Shopify gebruikt voor deze overdrachten geen EU standaard contractclausules. Shopify draagt de relevante gegevensset in plaats daarvan over ingevolge de vereisten van PIPEDA (de Canadese privacywetgeving), waarvoor de Europese Commissie heeft bepaald dat deze genoemde gegevensbescherming ingevolge de AVG biedt, en onderhevig aan specifieke contractuele overeenstemming. Raadpleeg de white paper die ook een FAQ bevat en een diagram met de stroom van gegevens van Europese inwoners en hoe Shopify bij iedere stap voor bescherming zorgt. Als u zelf een account bij Shopify opent kan Shopify optreden als een eigen onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens en mag dergelijke gegevens op grond van hun privacybeleid voor andere of aanvullende doelen gebruiken.

Als u zich aanmeldt om e-mailmarketing van ons te ontvangen (Voyetra Turtle Beach, Inc. is alleen verwerkingsverantwoordelijke)


Als u zich aanmeldt voor onze e-mails worden uw persoonsgegevens verwerkt door Klaviyo, een e-mailserviceprovider, gevestigd in 125 Summer St, 6th floor, Boston MA 02110, Verenigde Staten (https://www.klaviyo.com/and its privacy policy at https://www.klaviyo.com/legal/privacy-policy). Klaviyo bewaart en beheert uw toestemming en handelt namens ons als gegevensverwerker en verwerkt uw persoonsgegevens op onze aanwijzingen. Als u vragen heeft over hoe uw toestemming wordt verwerkt, neem dan contact op via privacy@klaviyo.com. Klaviyo heeft EU standaard contractclausules en andere deugdelijke maatregelen geïmplementeerd om te voldoen aan de EU regels betreffende gegevensoverdracht (art. 46 AVG). De Europese Commissie heeft gecertificeerd dat de EU standaard contractclausules, naast andere maatregelen om de gegevens te beschermen, een genoegzaam beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens.


We kunnen uw persoonsgegevens ook met derden delen in de context van de mogelijke verkoop of herstructurering van ons bedrijf. We kunnen ook genoodzaakt worden om uw persoonsgegevens met een regelgever te delen of anderszins te voldoen aan toepasselijke wetgeving of juridisch proces of als we redelijkerwijs van mening zijn dat dit nodig is om onze rechten te beschermen en/of aan juridische of regelgevende procedures, een gerechtelijke beslissing of ander juridisch proces te voldoen.


4. Waar kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden.


We zijn gevestigd in de VS (Voyetra Turtle Beach, Inc.) en het VK (Turtle Beach Europe Ltd.). Uw persoonsgegevens kunnen door ons of onze serviceproviders in de VS of het VK gehouden worden. We kunnen uw persoonsgegevens soms naar andere rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) overdragen. Zo kunnen we cloud serviceproviders gebruiken die persoonsgegevens opslaan op servers buiten de EER.


De Europese Commissie heeft niet definitief vastgesteld dat de wetten van de VS en het VK over het algemeen een genoegzaam beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens. Andere rechtsgebieden buiten de EER kunnen op dezelfde manier niet hetzelfde beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens als in de EER. Indien we hiertoe op grond van de AVG verplicht zijn zullen wij (of zullen we verlangen dat een verwerker dit doet) deugdelijke veiligheidsmaatregelen implementeren zoals de door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractclausules. We gebruiken de EU standaard contractclausules eveneens, indien noodzakelijk, om uw persoonsgegevens te beschermen die Turtle Beach Germany na BREXIT met Turtle Beach Europe kan delen.


5. Het recht om uw toestemming in te trekken


Zoals hiervoor aangegeven vormt uw toestemming de juridische basis voor ons om u e-mailmarketing te sturen. U heeft het recht om uw toestemming op ieder moment voor deze verwerking in te trekken.


U kunt uw eerder gegeven toestemming voor directe marketing intrekken door zich hiervoor af te melden:

 • door op de link “afmelden” te klikken in een email die we u sturen; of
 • door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactinformatie,

Nadat u een melding heeft ontvangen dat u uw toestemming heeft ingetrokken zullen we uw informatie niet langer verwerken voor het doel waarvoor u uw toestemming verleende, tenzij we nu een andere juridische basis hebben om dit te doen.

6. Hoe lang bewaren we uw informatie?


We bewaren uw persoonsgegevens en andere informatie zolang dit nodig is om het doel te vervullen waarvoor het verzameld werd, inclusief om te voldoen aan juridische, regelgevende, accountings- of rapportagevereisten en ons legitieme belang bij het bewaren van dergelijke persoonsgegevens. We houden hierbij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door onbevoegd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, het doel waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we dat doel via een ander middel kunnen bereiken en de toepasselijke juridische vereisten.


We kunnen de persoonsgegevens die we gebruiken om u directe marketingmails te sturen bijvoorbeeld bewaren zolang u aangemeld bent voor de mailinglist. U kunt zich op ieder moment afmelden voor directe marketingcommunicatie door ons, zoals uiteengezet hierboven in onderdeel 5. We kunnen dergelijke persoonsgegevens ook verwijderen indien u zich niet afgemeld heeft, bijvoorbeeld als onze e-mails u niet bereiken of als u de e-mails die we sturen consequent niet opent.


Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor het verzameld werd zullen we uw persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. De informatie kan ook geanonimiseerd worden zodat deze niet langer gekoppeld kan worden aan u en niet langer persoonsgegevens zijn.


7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens


U bent voor zover uw persoonsgegevens verwerkt worden een betrokkene in de zin van de AVG en u heeft de volgende rechten:


a) Recht op toegang


U heeft het recht om een bevestiging te ontvangen van ons als we uw persoonsgegevens verwerken en u heeft indien dit het geval is toegang tot de persoonsgegevens en de volgende informatie:

 1. de doelen van de verwerking;
 2. de categorieën van de betreffende persoonsgegevens;
 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens geopenbaard zijn of worden, vooral ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 4. indien mogelijk, hoelang de persoonsgegevens naar verwachting bewaard zullen worden of, als dit niet bepaald kan worden, de criteria op grond waarvan die duur vastgesteld wordt;
 5. het bestaan van het recht om ons te vragen om persoonsgegevens te rectificeren of verwijderen of om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
 6. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie;
 7. als de persoonsgegevens niet verzameld worden van u, alle beschikbare informatie met betrekking tot hun bron;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, waarnaar verwezen wordt in art. 22 lid 1 en 4 AVG en, in die gevallen, zinvolle informatie over de achterliggende gedachte evenals het belang en de beoogde consequenties voor u van dergelijke verwerking.

U heeft het recht om te vragen of uw persoonsgegevens overgedragen worden naar een derde land of een internationale organisatie. U mag in deze context vragen om geïnformeerd te worden over de gepaste garanties ingevolge art. 46 AVG voor dergelijke gegevensoverdracht.


b) Recht op rectificatie


Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u houden juist en actueel is. U wordt verzocht om ons te laten weten als uw persoonsgegevens die wij verwerken gedurende uw relatie met ons wijzigt.


c) Het recht op beperking van de verwerking


U heeft het recht om een beperking voor de verwerking op te leggen als het volgende van toepassing is:

 1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist gedurende een periode waarin we de juistheid van de persoonsgegevens kunnen verifiëren;
 2. de verwerking is onwettig en de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwijdering van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om een beperking in het gebruik daarvan;
 3. we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor het doel van de verwerking, maar deze heeft de betrokkene nodig om een juridische vordering in te stellen, uit te oefenen of daartegen verweer te voeren;
 4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking ingevolge artikel 21 lid 1 AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden schuiven de gronden van de betrokkene terzijde.

Als de verwerking beperkt is zullen dergelijke persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag, alleen met uw toestemming verwerkt worden voor de vaststelling of uitvoering van of verweer tegen juridische vorderingen of voor de bescherming van de rechten van een ander natuurlijke of rechtspersoon of voor redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat van de EU.


d) Recht op wissen (“recht om vergeten te worden”)

U heeft het recht op het wissen van uw persoonsgegevens door ons. We hebben in dit geval de verplichting om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen als een van de volgende gronden van toepassing zijn:

 1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot het doel waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt werden;
 2. u trekt uw toestemming in waarop de verwerking gebaseerd werd in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder a AVG of art. 9 lid 2 onder a AVG en mits er geen andere juridische grond voor de verwerking is;
 3. u maakt bezwaar tegen de verwerking ingevolge artikel 21 lid 1 AVG en er zijn geen legitieme gronden voor de verwerking die dit terzijde schuiven of u maakt bezwaar tegen de verwerking ingevolge art. 21 lid 2 AVG;
 4. de verwerking van de persoonsgegevens is onwettig;
 5. de persoonsgegevens moeten gewist worden om een juridische verplichting in de Europese Unie na te leven, of
 6. de persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbod van diensten van een informatiemaatschappij zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 AVG.

Het recht om gegevens te laten wissen is niet van toepassing voorzover die verwerking nodig is:

 1. om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 2. in het kader van naleving van een juridische verplichting op grond waarvan verwerking door de Europese Unie vereist is of voor de uitvoering van een taak die in het openbaar belang uitgevoerd wordt;
 3. voor archiverings-, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden in het openbaar belang of voor statistieke doelen in overeenstemming met art. 89 lid 1 AVG, voorzover het recht waarnaar in a) verwezen wordt het waarschijnlijk onmogelijk maakt om de doelstellingen van dergelijke verwerking te bereiken of ernstig zal belemmeren, of
 4. voor de vaststelling of uitoefening van of verweer tegen juridische vorderingen.

e) Melding met betrekking tot rectificatie of wissen van persoonsgegevens of beperking van verwerking

We communiceren iedere rectificatie of wissen van persoonsgegevens of beperking van verwerking aan elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens geopenbaard zijn tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt. We informeren u op verzoek over dergelijke ontvangers.


f) Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft in een gestructureerd, vaak gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u heeft het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder belemmeringen van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens verstrekt zijn indien:

 1. de verwerking gebaseerd is op toestemming ingevolge art. 6 lid 1 onder a of art. 6 lid 1 onder b of art. 2 lid 2 onder a AVG, of
 2. de verwerking via geautomatiseerde middelen uitgevoerd wordt.

Het recht zal de rechten en vrijheden van anderen niet negatief beïnvloeden.

U heeft in het kader van de uitoefening van uw recht op gegevensportabiliteit het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks over te laten dragen van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere als dit technisch haalbaar is.


De uitoefening van dit recht doet geen afbreuk aan het recht op wissen. Dat recht is niet van toepassing op verwerking die nodig is om een taak in het openbaar belang uit te voeren of in het kader van de uitoefening van een officiële bevoegdheid van de verwerkingsverantwoordelijke.


g) Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ingevolge de AVG. We verwerken de persoonsgegevens niet langer tenzij er legitieme gronden voor de verwerking zijn die het belang, de rechten en vrijheden van de betrokkenen terzijde schuiven of voor de vaststelling of uitoefening van of verweer tegen juridische vorderingen.


h) Recht om uw toestemming in te trekken 

U heeft op ieder moment het recht om uw toestemming voor de verwerking in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die tot uw intrekking op grond van uw toestemming heeft plaatsgevonden


i) Recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft, onverminderd andere administratieve of juridische middelen, het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit, meer in het bijzonder in de Europese lidstaat waar u woont, werkt of de vermoedelijke inbreuk plaatsvindt indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

8. Wijzigingen in dit Privacybeleid en aanvullende privacykennisgevingen


Onze praktijken met betrekking tot persoonsgegevens kunnen van tijd tot tijd variëren en we kunnen dit Privacybeleid op ieder moment bijwerken.

COOKIEBELEID


Als u onze website bezoekt verzamelen en verwerken we informatie over uw gebruik van onze websites (bijvoorbeeld de pagina’s die u bezoekt en hoe door onze website navigeert) waarbij we cookies andere soortgelijke technologieën gebruiken. Hierdoor kunnen we u een goede ervaring bieden als u op onze website zoekt. We kunnen onze website hierdoor ook verbeteren.


Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat op een apparaat van een ge-bruiker opgeslagen wordt. Dit “Cookiebeleid” beschrijft welke cookies we op onze web-site gebruiken en waarvoor ze gebruikt worden.

De cookies die niet “strikt noodzakelijk” zijn worden niet vooraf ingeschakeld en worden alleen geplaatst als u zich hiervoor aanmeldt (“opt-in”) (indien vereist door toepasselijke wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming en elektronische communicatie). Deze cookies kunnen op ieder moment verwijderd worden door het hulpmiddel On-eTrust Cookie Management op de website te gebruiken. U kunt met dit hulpmiddel alle niet-essentiële cookies blokkeren of aanpassen. Strikt noodzakelijke cookies (cookies die essentieel zijn voor de werking van onze website en voor ons om de door u ver-zochte diensten te verstrekken) kunnen niet verwijderd worden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waarmee u op bepaalde onderdelen van onze website kunt inloggen of waar-mee producten in uw online winkelmandje bewaard kunnen worden.

 

Hieronder staan de cookies die wij gebruiken.

I. STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES

We gebruiken zogenaamde sessie- of flash-cookies op onze website en in onze toe-passing. Als een gebruiker een website bezoekt kan een cookie opgeslagen worden op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een kenmerkende teken-reeks waarmee de browser bij een volgend bezoek op unieke wijze geïdentificeerd kan worden. Het is mogelijk dat sommige functies van onze website zonder het gebruik van cookies niet aangeboden worden. Het is hiervoor nodig dat de browser herkend wordt zelfs nadat de pagina gewijzigd is. De gebruikersgegevens die verzameld worden met deze technisch noodzakelijke cookies verzameld worden niet gebruikt om de identiteit van de gebruiker vast te stellen of om gebruikersprofielen te creëren. De juridische ba-sis voor de verwerking van persoonsgegevens via technisch noodzakelijke cookies is artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

Shopify: We gebruiken strikt noodzakelijke cookies om een onderscheid te maken tus-sen gebruikers die onze website gebruiken of zich voor onze service aanmelden en voor het Shopify online e-commerceplatform van Shopify Inc., 151 O’Connor Street, Ground floor, Ottawa, Ontario, K2P 2L8, Canada zodat onze website goed draait. Raadpleeg de beschrijving voor Shopify in ons Privacybeleid.

Klaviyo: Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief gebruiken we de e-mail marketingsoftware Klaviyo Inc. 125 Summer St, 6th floor, Boston MA 02110, Verenigde Staten (“Klaviyo”). Klaviyo gebruikt tracking cookies voor hun diensten die hier worden beschreven https://help.klaviyo.com/hc/en-us/articles/360034666712-About-Cookies-in-Klaviyo. De door zo’n cookie gegenereerde informatie wordt naar een server van Klaviyo in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Klaviyo verwerkt de persoonlijke gegevens in de VS op basis van de EU standaard contractclausules ingevolge artikel 46 punt 1, lid 2 onder c) AVG. Zie voor meer informatie over hoe klaviyo persoonsgegevens verwerkt: https://www.klaviyo.com/legal/privacy-policy/ en ons Privacybeleid.

II. ANALYTISCHE COOKIES

Als u toegang krijgt tot onze diensten kan uw gedrag statistisch geëvalueerd worden met behulp van bepaalde analytische tools voor reclame- en marktonderzoeksdoelein-den of om onze diensten te verbeteren door cookies te gebruiken. Als we externe ser-viceproviders gebruiken zorgen we ervoor dat we deugdelijke contracten met de serviceproviders sluiten zodat de gegevensverwerking aan Europese normen voor gege-vensverwerking voldoet. De gegevensverwerking via analytische cookies en het ge-bruik van die analysetools is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 lid 1 onder a) AVG). U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door de cookie-instellingen in het vakje bovenaan dit Cookiebleid te wijzigen of door uw browserinstelling te wijzigen. Als u de instelling van cookies op uw browserinstelling uitgeschakeld heeft is het moge-lijk dat niet alle functies van onze website geheel bruikbaar zijn.

1. Shopify

We gebruiken de analytische en prestatie herkenningsdiensten van Shopify Inc. Shopify gebruikt hiervoor analytische cookies. Raadpleeg voor meer informatie over Shopify ons Privacybeleid.


Shopify gebruikt de volgende cookies:

Naam cookieDoelDuur
landing_pageLandingspagina’s bijhouden.Permanent
_orig_referrerLandingspagina’s bijhouden.Permanent
_sShopify analyses.Permanent
_shopify_fsShopify analyses.Permanent
_shopify_sShopify analyses.Permanent
_shopify_sa_pShopify analyses met betrekking tot marketing & verwijzingen.Permanent
_shopify_sa_tShopify analyses met betrekking tot marketing & verwijzingen.Permanent
_shopify_uniqShopify analyses.Permanent
_shopify_visitShopify analyses.Permanent
_shopify_yShopify analyses.Permanent
_yShopify analyses.2 jaar
tracked_start_checkoutShopify analyses met betrekking tot afrekenen.24 uur

2. Google Analytics

Onze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google gebruikt “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op computers van gebruikers geplaatst worden om de website te helpen bij het analyseren van hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik door gebruikers van de website wordt over het algemeen overgedragen naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website zodat de IP-adressen van gebruikers van Google verkort worden binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of het VK ondertekend hebben. De volledige IP-adressen worden in sommige gevallen verzonden naar een Google-server in de VS en worden daar verkort. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website voor het evalueren van het gebruik van de website door gebruikers, voor het genereren van rapporten over de website-activiteiten en voor het verstreken van verdere diensten betrokken bij het gebruik van de website en het internet.


De verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics stelt ons in staat om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. We zijn in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de individuele onderdelen van onze website door de ver-kregen gegevens te evalueren. Hierdoor kunnen we onze website en de gebruikers-vriendelijkheid blijven verbeteren. Door de IP-adressen te anonimiseren wordt er vol-doende rekening gehouden met de belangen van gebruikers bij het beschermen van hun persoonsgegevens.


Naast de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken kunt u op ieder moment bezwaar maken tegen de hiervoor omschreven wijze van verzameling van gegevens door de deactiverings-add-on te gebruiken voor browsers van Google Analytics op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Er worden in dat geval niet langer gegevens overgedragen aan Google Universal Analytics. Raadpleeg voor meer informatie over hoe Google persoonsgegevens verwerkt: https://policies.google.com/.


Het is mogelijk dat Google ook gegevens op servers buiten de Europese Economische Ruimte of het VK verwerkt. Door EU standaard contractclausules te sluiten en andere maatregelen te nemen garanderen de bedrijven die de gegevens ontvangen een adequaat beschermingsniveau voor de gegevens zoals bedoeld in artikel 44 en volgende AVG. De juridische basis voor de verwerking buiten de Europese Economische Ruim-te/VK in verband met het gebruik van de diensten van Google is artikel 6 lid 1 onder a) AVG. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken in de instellingen. Als u uw toestemming voor de verwerking echter alleen buiten de Europese Economische Ruim-te/VK intrekt kunt u de marketingfuncties niet langer gebruiken.


Google gebruikt de volgende cookies:

Naam cookieDoelDuur
_gaWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.1 minuut
_gidWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.30 seconden tot 1 jaar
_gatWordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te vertragen. Indien Google Analytics via Google Tag Manager gebruikt wordt heet deze cookie _dc_gtm_.90 dagen
AMP_TOKENBevat een token dat gebruikt kan worden om een client-ID van AMP Client ID-service op te halen. Andere mogelijke waarden duiden op opt-out, inflight request of een fout bij het ophalen van een client-ID van AMP Client ID-service30 dagen
_gac_Bevat campagne verwante informatie voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics en AdWords-accounts gekoppeld heeft lezen de AdWords websiteconversietags deze cookie tenzij u zich heeft afgemeld.permanent
AdsUserLocaleVolgt de consument om de conversie van een advertentie op google naar de website te metenpermanent
test_cookieDeze domein is het eigendom van Doubleclick (Google). De voornaamste bedrijfsactiviteit is: Doubleclick is Google’s realtime bidding advertentie-exchangepermanent

3. Youtube

Als u via de website een YouTube-video lanceert wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit laat de YouTube-server weten welke van onze pagina’s u bezocht heeft. Als u ingelogd bent op uw YouTube-account stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijk profiel. U kunt dit voorkomen door uit uw YouTube-account te loggen.


YouTube kan bovendien verschillende cookies op uw apparaat opslaan nadat u een video start. YouTube kan met behulp van deze cookies informatie verkrijgen over be-zoekers van de website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om video-statistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en om fraude te voor-komen. De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. De informatie die gegenereerd wordt door een cookie over het gebruik van de website door de gebruiker wordt meestal overgedragen naar een server van Google LLC in de VS en daar opgeslagen. De juridische basis voor de verwerking buiten de Europese Economische Ruim-te/VK in verband met het gebruik van YouTube’s diensten is artikel 6 lid 1 onder a AVG. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken in de instellingen. Als u uw toe-stemming echter alleen intrekt voor de verwerking buiten de Europese Economische Ruimte/VK kunnen de cookiefuncties niet langer gebruikt worden.


Het is in ons rechtmatig belang om een website te creëren die gemakkelijk toegang en visueel aantrekkelijke videocontent biedt en om de verwerking in te schakelen die YouTube vereist om dergelijke service aan ons te verstrekken. De juridische basis voor de verwerking van gegevens op grond van dit rechtmatig belang is artikel 6 lid 1 onder f AVG.


Het is mogelijk dat er andere gegevensverwerking plaatsvindt nadat een YouTube-video gestart is, maar daar kunnen we geen invloed op uitoefenen. Het gebruik van YouTube is gebaseerd op uw toestemming aan YouTube (bijv. toestemming om cookies op te slaan), artikel 6 lid 1 onder a AVG. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube kunt u vinden in hun privacybeleid op: policies.google.com/privacy?hl=en.


YouTube gebruikt de volgende cookies:

Naam cookieDoelDuur
VISITOR_INFO1_LIVEEen cookie die YouTube instelt waarmee uw bandbreedte gemeten wordt om vast te stellen of u de nieuwe spelers-interface of de oude krijgt.8 maanden vanaf de instel-ling/update
PREFDeze cookie slaat uw voorkeu-ren en andere informatie op, waaronder uw voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten u wilt weergeven op uw pagina en of u Google’s SafeSearch filter wilt inschakelen10 jaar vanaf de instelling/update
use_hitboxDe use_hitbox cookie verhoogt de “views”-counter op de YouTube-videoEinde van de sessie
YSCDeze cookie wordt ingesteld door de YouTube videoservice op pagina’s met ingesloten YouTube-video. Hierdoor wordt een unieke ID geregistreerd waarmee er een statistiek wordt bijgehouden van welke YouTube-video’s de gebruiker gezien heeft.Einde van de sessie
YouTube GPS HTTP GPSRegistreert een unieke ID op mobiele apparaten waarmee de gebruiker op basis van een geografische GPS-locatie gevolgd kan worden.Einde van de sessie

III. Advertentiecookies

De juridische basis voor het instellen van advertentiecookies en de verwante verwerking van persoonsgegevens is ook artikel 6 lid 1 onder a) AVG. U kunt deze toestemming, inclusief de expliciete toestemming voor de overdracht van de relevante persoonsgegevens buiten de EER (artikel 49 lid 1) onder a) AVG) op ieder moment tijde intrekken door de cookieinstellingstool bovenaan dit Cookiebeleid te gebruiken of in uw browserinstelling zoals omschreven voor de analytische cookies. Als u uw toestemming voor verwerking buiten de Europese Economische Ruimte/VK echter intrekt kunt u de marketingfuncties niet langer gebruiken.


1. BingAds

Onze website gebruikt BingAds, een service verstrekt door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS (“Microsoft”). Microsoft gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om u advertenties te tonen die relevant zijn voor u. Door deze technologieën te gebruiken zijn Microsoft en de websites van zijn partner in staat om op grond van eerdere bezoeken advertenties op onze website of andere websites op het internet te tonen.


De toegangsgegevens die in deze context gegenereerd worden kunnen door Microsoft voor analyse naar een server in de VS overgedragen en daar opgeslagen worden. Door EU standaard contractclausules te sluiten en andere maatregelen te nemen garanderen de bedrijven een adequaat beschermingsniveau voor de gegevens zoals bedoeld in artikel 44 en volgende AVG.


Naast de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken kunt u op ieder moment be-zwaar maken tegen de hiervoor omschreven wijze van verzameling van gegevens door de volgende link te activeren: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Bezoek voor meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft en Bing Ads gebruik-te cookies de website van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.


BingAds gebruikt de volgende cookies:

Naam cookieDoelDuur
MUID, MC1, and MSFPCIdentificeert unieke webbrowsers die Microsoft-websites bezoeken. Deze cookies worden gebruikt voor advertenties, website analyses en andere operationele doelen.Een jaar
ANONBevat de ANIC, een unieke ID verkregen van uw Microsoft-account welke gebruikt wordt voor advertenties, persoonlijke aanpassingen en operationele doelen. Het wordt ook gebruikt om uw keuze om zich af te melden voor op internet gebaseerde advertenties van Microsoft te bewaren als u ervoor gekozen heeft om de afmelding aan uw Microsoft-account te koppelen.Een jaar
CCBevat een landcode zoals vastgesteld op grond van uw IP-adres.Een jaar
PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuthHelpt om u te verifiëren als u zich met uw Microsoft-account aanmeldt.Een jaar
NAPBevat een versleutelde versie van uw land, postcode, leeftijd, geslacht, taal een beroep (in-dien bekend) op basis van uw Microsoft-accountprofiel.Een jaar
MHVerschijnt op co-branded websites waar Microsoft samenwerkt met een adverteerder. Deze cookie identificeert de adverteerder zodat de juiste advertentie geselecteerd wordt.Een jaar
MRWordt gebruikt om informatie te verzamelen voor analytische doelen.Een jaar
TOptOutLegt uw besluit vast om geen op interesse gebaseerde advertenties van Microsoft te ontvangen.Een jaar

2. Commission Junction (cj.com)

Onze website gebruikt de diensten van Commission Junction, een serviceprovider geexploiteerd door Conversant Europe Ltd., Oxford House, Londen S W15, Verenigde Koninkrijk (“Commission Junction”). Commission Junction gebruikt cookies en verwante technologieën om u advertenties te tonen die relevant voor u zijn. Door het gebruik van deze technologieën zijn Commission Junction en zijn partner websites in staat om advertenties op grond van eerdere bezoeken aan onze website en andere websites op het internet te tonen.


De toegangsgegevens die in deze context gegenereerd worden kunnen door Commission Junction voor analyse overgedragen worden naar een server in de VS en daar opgeslagen worden. Door EU standaard contractclausules te sluiten en andere maatre-gelen te nemen garanderen de bedrijven een adequaat beschermingsniveau voor de gegevens zoals bedoeld in artikel 44 en volgende AVG.


Naast de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken kunt u op ieder moment be-zwaar maken tegen de hiervoor omschreven wijze van verzameling van gegevens door de volgende link te activeren www.networkadvertising.org/choices Bezoek voor meer informatie over gegevensbescherming en de door Commission Junction gebruikte cookies de website van Commission Junction: https://www.conversantmedia.com/legal/privacy.


Commission Junction gebruikt de volgende cookies:

Naam cookieDoelDuur
CONTIDWordt gebruikt om de aankoop van een product van andere websiteadvertenties te volgenEinde van de transactie
_gaWordt gebruikt om de aankoop van een product van andere websiteadvertenties te volgenEinde van de transactie
_mkto_trkWordt gebruikt om de aankoop van een product van andere websiteadvertenties te volgenEinde van de transactie

3. NextRoll

Onze website gebruikt de diensten van NextRoll, een service verstrekt door NextRoll Ltd., Level 6 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ierland (“NextRoll”). NextRoll gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om u advertenties te verstrekken die relevant zijn voor u. Door deze technologieën te gebruiken zijn NextRoll en de websites van zijn partners in staat om advertenties te tonen op grond van eerdere bezoeken aan onze website of andere websites op het internet.


De toegangsgegevens die in deze context gegenereerd worden kunnen door NextRoll voor analyse naar een server in de VS overgedragen en opgeslagen worden. Door EU standaard contractclausules te sluiten en andere maatregelen te nemen garanderen de bedrijven een adequaat beschermingsniveau voor de gegevens zoals bedoeld in artikel 44 en volgende AVG.


Naast de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken kunt u op ieder moment be-zwaar maken tegen de hiervoor omschreven wijze van verzameling van gegevens door de volgende link te activeren https://app.adroll.com/optout/safari#other. NextRoll verzamelt ook gehashte Id’s die van emailadressen verkregen zijn met als doel het apparaatoverschrijdend volgen voor gerichte reclame die NextRoll gebruiken. U kunt zich afmelden voor apparaat-overschrijdende reclame (bijv. een gebruiker volgen op verschillende apparaten) via de instellingen van uw apparaat of door de besturingselementen zoals beschreven op NAI’s Mobile Choices-pagina te bezoeken en gebruiken. Bezoek voor meer informatie over gegevensbescherming, het volgen van apparaten en de door NextRoll gebruikte cookies de website van NextRoll: https://www.nextroll.com/privacy.


NextRoll gebruikt de volgende cookies:

Naam cookieDoelDuur
_adroll
adroll_v4
adroll_fpc
Deze cookies worden gebruikt om vast te leggen wat u in de winkel bezocht heeft zodat er op andere websites adverten-ties met u gedeeld kunnen worden.Één week

4. Facebook

We gebruiken marketingpixels van de serviceprovider Facebook (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland; “Facebook”) op onze website. We implementeren een code (pixel) voor de service op onze website. Deze pixel is een fragment van JavaScript code waarmee een collectie functies wordt geladen waardoor Facebook in staat is om uw acties te volgen als u via een Facebook-advertentie naar de website geleid werd. Als u bijvoorbeeld een product op onze website koopt wordt de pixel geactiveerd en worden uw acties op onze website in respectievelijke cookies op-geslagen. Met deze hulpmiddelen kan Facebook uw gebruikersgegevens (klantgegevens zoals IP-adres, gebruikers-id) koppelen aan de gegevens van uw Facebook-account. Facebook verwijdert deze gegevens vervolgens. De verzamelde gegevens zijn anoniem en deze zijn niet zichtbaar voor ons en kunnen alleen voor advertentie-doeleinden gebruikt worden. Als u een gebruiker van Facebook bent en u daar op uw account ingelogd bent wordt uw bezoek aan onze website automatisch toegewezen aan uw Facebook-account.


Het doel van het instellen van cookies is om u interessante advertenties te sturen in verband met Turtle Beach op Facebook als u daar klant bent. We willen onze diensten of producten alleen aan mensen laten zien die hier daadwerkelijk geïnteresseerd in zijn. Met behulp van een dergelijk marketingpixel kunnen onze advertentiemaatregelen beter afgestemd worden op uw wensen en interesses. Facebookgebruikers zullen bijvoor-beeld de juiste advertenties zien (mits ze toestemming hebben gegeven voor het gebruik van cookies vereist voor persoonlijke advertenties). Facebook gebruikt daarnaast de verzamelde gegevens voor analyses en hun eigen advertenties.


Raadpleeg voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en bescherming van uw privacy in dit kader de privacy-kennisgevingen van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.


Persoonsgegevens vervat in de cookies worden binnen de grenzen van het gebruik van marketingpixels aan Facebook verzonden. Het is mogelijk dat Facebook gegevens verwerkt op servers buiten de Europese Economische Ruimte/VK. Door EU standaard contractclausules te sluiten en andere maatregelen te nemen garanderen de bedrijven een adequaat beschermingsniveau voor de gegevens zoals bedoeld in de artikelen 44 en volgende AVG.


De cookies die door de integratie met de Facebook marketingpixel ingesteld worden zijn:

Naam cookieDoelDuur
campaign_click_urlLegt de Facebook URL vast waar een persoon beland is nadat er op een advertentie op Facebook geklikt werd.Permanent
frDit is de primaire advertentiecookie van Facebook die gebruikt wordt om advertenties te leveren en te meten en om de relevantie daarvan te verbeteren.90 dagen
ooWordt gebruikt om de advertentie van afmeldingen (“opt-outs”) vast te leggen5 jaar
ddidWordt gebruikt om na installatie een specifieke locatie te openen in de app van een adverteerder28 dagen

5. TikTok

TikTok (adres: TikTok Inc., t.a.v.: TikTok Legal Department 10100 Venice Blvd, Suite 401, Culver City, CA 90232, VS) is een ander sociale media platform waarmee we ver-binding kunnen maken – vergelijkbaar met Facebook en Twitter. TikTok koppelt uw contact- of aanmeldingsinformatie via zijn cookies aan uw activiteit op ons platform over al uw apparaten waarbij uw email of andere aanmeldings- of apparaatinformatie gebruikt wordt. TikTok kan deze informatie gebruiken om advertenties op het platform en elders online weer te geven over uw apparaten en aangepast aan uw interesses, voorkeuren en kenmerken: U vindt het Privacybeleid van TikTok hier: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en. Meer informatie over het gebruik van cookies en pixels door TikTok is ook beschikbaar op: https://www.tiktok.com/legal/cookie-policy?lang=en onder “2. Categories of tracking technologies.”


De toegangsgegevens die in deze context gegenereerd worden kunnen voor analyse door TikTok naar een server buiten de EU overgedragen en daar opgeslagen worden. Door EU standaard contractclausules te sluiten en andere maatregelen te nemen garanderen de bedrijven een adequaat beschermingsniveau voor de gegevens zoals bedoeld in artikel 44 en volgende AVG.


TikTok gebruikt de volgende cookies van derden:

Naam cookieDoelDuur
_ttpWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.2 jaar. Dit wordt geüpdatet bij ieder bezoek van de TikTok Pixel.

6. Google Ads (Adwords)

Raadpleeg onze uitsluitingen ten aanzien van Google in het onderdeel Analytische Cookies. Daarnaast gebruiken we Google Ads (voorheen Google AdWords) een online advertentieplatform dat door Google ontwikkeld is waar adverteerders bieden op het weergeven van korte advertenties, service-aanbod, productlijsten of video’s aan internetgebruikers. Het kan zowel advertenties in de resultaten van zoekmachines zoals Google Search plaatsen als op non-search websites, mobiele apps en video’s.


Google Ads (Adwords) gebruikt de volgende cookies:

Naam cookieDoelDuur
AdsUserLocaleVolgt de consument om de conversie van een advertentie op Google naar de website te metenPermanent