VERKOOPVOORWAARDEN


Deze Verkoopvoorwaarden (“Voorwaarden” of “Verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op de bepalingen van de overeenkomst tussen ons, Turtle Beach Europe, Ltd. (hierna ook te noemen: “TBE”, “wij” “ons” of “onze”), en de afnemers van onze producten (hierna ook te noemen “u”, “gebruiker”). Lees deze Verkoopvoorwaarden zorgvuldig. Door een product bij ons te bestellen en het betreffende vakje aan te vinken stemt u ermee in om door deze Verkoopvoorwaarden gebonden te zijn. TBE behoudt zich het recht voor om deze Verkoopvoorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en naar eigen goeddunken van TBE te wijzigen. De Verkoopvoorwaarden van uw contract met ons zijn van toepassing de landen in Europa waarnaar we onze producten verzenden. We verzenden naar de landen in de onderstaande Verzendtabel. Uw leveringsadres moet in een van deze landen zijn. De Voorwaarden zijn van toepassing als u een zakelijke klant of een consument bent. U hebt als consument die in een van deze landen woont echter bijzondere rechten, die hieronder worden beschreven. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van de merken Turtle Beach en Roccat die binnen het genoemde gebied verkocht worden. 

LEEFTIJDSBEPERKING


U mag alleen producten van onze website (“Website”) kopen als u 18 jaar of ouder bent. 

INFORMATIE OVER ONS


Onze webwinkel wordt beheerd door

Turtle Beach Europe Ltd.

1st Floor (North Wing), Central 40, Chineham Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8GU, Verenigd Koninkrijk

e-mail: Eusales@turtlebeach.com

Organisatienummer: 03819186


AANBOD EN AANVAARDING


De prijzen, prijsaanbiedingen en beschrijvingen zoals genoemd op deze Website of waarnaar op deze Website verwezen wordt houden geen aanbod in. Alle producten zijn afhankelijk van hun beschikbaarheid.


Hoewel we proberen om ervoor te zorgen dat de op de Website getoonde producten beschikbaar zijn kunnen we niet garanderen dat alle producten op het moment van uw bestelling op voorraad zijn. Indien we diensten verstrekken door u identificeerbare toegang te verstrekken tot een externe partij zijn de voorwaarden van die externe partij van toepassing. Indien wij niet in staat zijn om uw bestelling te verwerken of uit te voeren, stellen we u hiervan deugdelijk en onmiddellijk per e-mail op de hoogte.


Iedere bestelling die u plaatst is een bindende aanbieding van u aan ons om producten conform deze Voorwaarden te kopen. We zijn echter niet verplicht om uw bestelling te accepteren.

AFBEELDINGEN


De afbeeldingen van de TBE-producten op onze Website zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Hoewel we alle mogelijke inspanningen doen om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat uw computer de kleur van de producten identiek weergeeft.

UW BESTELLING INDIENEN


Uw bestelling conform deze Verkoopvoorwaarden mag alleen via de Website geplaatst worden. Alle bestellingen van producten zijn afhankelijk van aanvaarding door TBE. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken, af te wijzen of annuleren naar eigen goeddunken. Informatie in onze advertenties, brochures of ander schriftelijk materiaal of websites opgenomen of informatie van onze vertegenwoordigers of medewerkers zijn geen aanbod van ons om een product te verstrekken. Door ons bestelproces kunt u de bestelling op fouten controleren en corrigeren voordat u deze naar ons verzendt. Neem de tijd om uw bestelling op iedere pagina van het bestelproces te lezen en controleren.

BESTELBEVESTIGING


U ontvangt binnen enkele minuten nadat uw bestelling verzonden is een e-mail met uw bestelnummer en het betalingsbewijs. Bewaar deze bevestigingsmail voor uw eigen administratie. Als u geen bevestigingsmail ontvangt stuur een e-mail naar Eusales@turtlebeach.com en controleer of u geen spamfilter of blokkeersoftware hebt ingeschakeld omdat deze een antwoord (“Bestelbevestiging”) van ons kan blokkeren. Alle bestellingen die na 11:00 Centraal Europese Tijd geplaatst zijn worden, ongeacht de verzendmethode, de volgende werkdag (maandag-vrijdag) verwerkt. We kunnen geen standaard- of spoedbestellingen naar een postbus versturen. Nationale feestdagen in de VS, het VK, Nederland of het land waar de ontvanger woont worden niet als een werkdag beschouwd.


Controleer of alle informatie die u invoert juist en compleet is voordat u uw bestelling plaatst. Er ontstaat pas een contract tussen ons nadat uw volledige betaling ontvangen is en we de Producten verzenden. Na uw volledige betaling zorgt ons systeem ervoor dat uw bestelling verzonden wordt.


GEGEVENSBEVEILIGING


U moet alle wachtwoorden en gegevens die u voor de toegang tot de online klantenservice en het kopen van producten aan ons verstrekt tegen onbevoegde toegang beveiligen. Als u uw e-mailadres onjuist invoert wordt uw Bestelbevestiging (met belangrijke aankoopinformatie zoals uw bestelnummer en de ontvangst van uw betaling) naar het verkeerde e-mailadres gestuurd. Controleer uw informatie dus voordat u de bestelling plaatst. Alle betalingen moeten voorafgaand aan de levering zijn gedaan op de manier zoals aangegeven op de Website. Uw creditcard wordt belast op het moment dat het product verstuurd wordt en we behouden ons het recht voor om een controle uit te voeren voordat de bestelling geaccepteerd wordt.

SOFTWARE


Als een product dat door ons verstrekt wordt software is of bevat wordt dergelijke software door ons of de relevante licentiegever in licentie gegeven in overeenstemming met de toepasselijke eindgebruikerslicentieovereenkomst of andere licentievoorwaarden zoals genoemd bij de software of het product. Deze software mag alleen gereproduceerd, aangepast, vertaald, beschikbaar gemaakt, gedistribueerd, gewijzigd, ontmanteld, gedecompileerd of met andere software gecombineerd worden voorzover dit uitdrukkelijk toegestaan is door (i) de toepasselijke licentievoorwaarden of (ii) relevante wet- of regelgeving.

VERZENDKOSTEN & INFORMATIE:


Uw pakket wordt meestal binnen 1-2 werkdagen na acceptatie van uw bestelling via de geselecteerde verzendmethode (zie de onderstaande tabel) verzonden (afhankelijk van beschikbaarheid van het product en het tijdstip waarop uw bestelling is geplaatst). U ontvangt nadat uw pakket verstuurd is een e-mail met de verzendbevestiging, het trackingnummer en informatie van de vervoerder. Om te voorkomen dat er extra verzendkosten in rekening gebracht worden moet u ervoor zorgen dat er iemand thuis aanwezig is om uw pakket in ontvangst te nemen. Indien uw bestelling meerdere producten bevat kunnen deze op verschillende dagen geleverd worden.


Er worden kosten voor een retournering in rekening gebracht als een pakket vanwege een onjuist adres aan ons geretourneerd wordt.


Bestellingen worden tijdens het weekend en op feestdagen niet verwerkt. Bij de berekening van uw leveringsdatum worden dagen in het weekend niet meegenomen.

VERZENDMETHODEKOSTENGESCHATTE LEVERINGSTIJD
Kleine onderdelen€ 4,99 1 werkdagen (ma-vrij)

1-2 werkdagen (ma-vrij) Nederland, België, Luxemburg, Duitsland

2-3 werkdagen (ma-vrij) Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Polen

2-4 werkdagen (ma-vrij) Kroatië, Frankrijk, Italië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden

3-4 werkdagen (ma-vrij) Hongarije, Letland, Litouwen, Portugal, Roemenië,

3-5 werkdagen (ma-vrij) Bulgarije, Estland, Finland,

4-5 werkdagen (ma-vrij) Ierland, Griekenland
Standaardlevering€ 8,99
GRATIS voor alle bestellingen boven € 50

DE LEVERING


Uw Bestelling wordt voltooid tegen de leveringsdatum zoals genoemd in de Verzendbevestiging tenzij sprake is van Overmacht (zoals hieronder gedefinieerd). Als we vanwege Overmacht niet in staat zijn om aan de leveringsdatum te voldoen, nemen we contact met u op met een herziene leveringsdatum.


De levering wordt afgerond wanneer we de producten op het door u aan ons verstrekte adres afleveren. Indien er niemand op uw adres aanwezig was om de levering in ontvangst te nemen, dient u extra leverings- of opslagkosten te betalen die wij als gevolg daarvan moeten maken. De producten vallen na afronding van de levering onder uw verantwoordelijkheid. Indien we op dat moment ook de volledige betaling (inclusief toepasselijke leveringskosten) ontvangen hebben, worden de producten uw eigendom.

GEBEURTENIS BUITEN ONZE CONTROLE


We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van een van onze verplichtingen uit een overeenkomst die veroorzaakt is door Overmacht, zoals hieronder gedefinieerd.


“Overmacht”: elke handeling of gebeurtenis die buiten onze redelijke controle ligt en als gevolg waarvan wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, waaronder, maar niet uitsluitend, een staking, uitsluiting of andere industriële actie van derden, civiele onrust, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van een terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding voor oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking of andere natuurramp, epidemie of pandemie, of een storing van een openbaar of privé telecommunicatienetwerk of de onmogelijkheid om trein, boot, vliegtuig, motorvoertuigen of een andere openbare of privé-vervoersmethode te gebruiken. Een vertraging of onvermogen om na te komen, bijv. als gevolg van een overheidsbeperking om goederen te versturen of een tekort aan personeel, als gevolg van een pandemie valt uitdrukkelijk onder de definitie van overmacht.


Indien sprake is van Overmacht, een gebeurtenis buiten onze macht, waardoor de uitvoering van onze verplichtingen ingevolge een overeenkomst getroffen wordt:

(a) informeren we u zo snel als redelijkerwijs mogelijk;


(b) worden onze verplichtingen op grond van de overeenkomst opgeschort en wordt de periode waarbinnen we onze verplichtingen kunnen nakomen verlengd zolang de Overmacht voortduurt. Indien onze levering van producten aan u getroffen wordt door Overmacht, zullen we een nieuwe leveringsdatum met u plannen zodra geen sprake meer is van die Overmacht en wij weer in staat zijn de producten te leveren.


We vragen u om geduld te hebben met updates over tracking nummers of mogelijke vertraagde leveringen als gevolg van een hoger nationaal verzendvolume dat buiten onze macht ligt.

BELEID & PROCEDURE VOOR RETOUREN/TERUGBETALINGEN


Vanaf het moment dat een u een product ontvangt heeft u 30 (dertig) dagen om de bestelling te herroepen (ontbinden) en het volledige aankoopbedrag terug te krijgen. Dit betekent dat als u gedurende de betreffende periode van gedachten verandert of vanwege een andere reden besluit dat u een product wilt retourneren, u ons kunt informeren over uw besluit om de overeenkomst te annuleren (herroepen). U ontvangt een terugbetaling als u betaald heeft. U kunt dit recht niet uitoefenen voor software waarvan het zegel verbroken is. Turtle Beach betaalt de kosten voor een retourzending voor alle beschadigde/gebrekkige producten of indien wij een fout gemaakt hebben bij de bestelling. In alle andere gevallen bent u verantwoordelijk voor de verzending van het product aan ons via een traceerbare methode. De originele verzendkosten worden niet terugbetaald. Turtle Beach is niet verantwoordelijk voor geretourneerde producten die tijdens de verzending verloren of beschadigd zijn. We behouden ons het recht voor om gevallen met lege pakketjes te onderzoeken en te goeder trouw aanvragen voor terugbetalingen en vervangende producten met betrekking tot lege pakketjes te weigeren.


producten die niet op de websites zijn gekocht, kunnen niet op grond van dit beleid worden geretourneerd. De producten moeten in hun originele, onbeschadigde toestand geretourneerd worden om in aanmerking te komen voor een terugbetaling.


Stuur voor het herroepen van de overeenkomst om de koop te annuleren een e-mail naar Eusales@turtlebeach.com met uw bestelnummer in de onderwerpregel. U vindt een herroepingsformulier hieronder als bijlage van deze Verkoopvoorwaarden. Een verkoopmedewerker zal u laten weten of uw product geretourneerd kan worden en/of er een aanvullende handeling(en) nodig is. U krijgt dan een Return Merchandise Authorization (“RMA”)-nummer van ons. Dit wordt met aanvullende aanwijzingen per e-mail naar u toegestuurd.


U wordt verzocht om de producten volgens de instructies van de verkoopmedewerker terug te sturen met het RMA-nummer duidelijk gemarkeerd aan de buitenkant van de verzenddoos. Sluit ook de pakbon en een kopie van de bestelling bij in de doos. Dozen zonder een geldig RMA-nummer kunnen geweigerd en voor uw rekening geretourneerd worden. De RMA verloopt na 20 dagen dus zorg ervoor dat u het product binnen 20 dagen na ontvangst van uw RMA verstuurt, anders kan deze geweigerd worden. Het is mogelijk dat er aanvullende aanwijzingen gevolgd moeten worden om het product te retourneren.


TBE betaalt de kosten voor een retourzending voor alle beschadigde/gebrekkige producten of indien wij een fout gemaakt hebben bij de bestelling. In alle andere gevallen bent u verantwoordelijk voor de verzending van het product aan ons via een traceerbare methode. De originele verzendkosten worden niet terugbetaald. TBE is niet verantwoordelijk voor geretourneerde producten die tijdens de verzending verloren of beschadigd zijn. TBE draagt het risico voor het retourneren van de producten, maar u heeft de wettelijke verplichting om redelijke zorg in acht te nemen voor de producten zolang deze zich in uw bezit bevinden. Indien de producten om wat voor reden dan ook (met uitzondering van een beschadigd of gebrekkig product) geretourneerd worden en deze in waarde verminderd zijn als gevolg van een behandeling die verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, kenmerken en de functie van de producten vast te stellen, wordt die waardevermindering aan u in rekening gebracht en wordt dit op uw terugbetaling ingehouden.


Alle terugbetalingen worden teruggestort op uw originele betaalmethode. De terugbetaling wordt niet in contant geld gedaan. Indien u ons via een bankoverschrijving betaald heeft geeft u ons toestemming om de terugbetaling via een online betaling te doen.


Neem voor vragen over uw bestelling contact op met de afdeling klantenservice: Eusales@turtlebeach.com. Zorg ervoor dat u altijd uw bestelnummer vermeldt.


SCHADEMELDINGEN


Een melding van transportschade aan de producten of fouten in een bestelling dienen binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst worden gedaan. De schademelding moet eerst bij de vervoerder worden gedaan (bewaar alle verpakkingen en dozen). We zijn niet verantwoordelijk voor schade aan producten van derden die verbonden zijn met onze producten.

GARANTIE


Wij zijn aansprakelijk voor materiaalfouten of gebreken in het eigendomsrecht van geleverde artikelen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De wettelijke verjaringstermijn voor eventuele aanspraken op grond van fouten of gebreken is twee jaar vanaf de levering van de goederen. Alle fabrieksgaranties van bepaalde artikelen gelden altijd als aanvulling op eventuele aanspraken op grond van materiaalfouten of gebreken in het eigendomsrecht overeenkomstig het toepasselijk recht. Details over dergelijke fabrieksgaranties zijn opgenomen in de garantievoorwaarden die mogelijk bij de betreffende artikelen worden meegeleverd.

WIJZIGING EN ANNULERING VAN BESTELLINGEN


Vanwege de snelle afhandeling van bestellingen, kunnen we bestellingen niet wijzigen nadat ze zijn geplaatst. Als u wijzigingen in het afleveradres wilt doorvoeren, moet u rechtstreeks contact opnemen met de bezorgdienst zodra u een trackingnummer hebt ontvangen. Als u een product wilt retourneren nadat u uw bestelling gewijzigd hebt bent u verantwoordelijk voor alle extra verzendkosten naar en van TBE.

BETALINGEN


Onze onlinewinkel wordt gehost op Shopify Inc. (www.shopify.com ). Zij voorzien ons van het online e-commerceplatform en de gerelateerde betalingsdiensten waarmee we onze producten en diensten aan je verkopen. Je creditcard wordt belast bij het afrekenen van je bestelling. Dat geldt ook voor alle pre-orders die je 30 tot 90 dagen voor levering plaatst. Door bij ons een bestelling te plaatsen, ga je ermee akkoord dat alle opgegeven gegevens van je creditcard of overige betaalmethode correct en volledig zijn en dat je de vermelde toepasselijke prijs betaalt naast eventuele verzendings- en administratiekosten en belasting. Momenteel accepteren we PayPal, Amazon Pay, Google Pay, Apple Pay en de volgende creditcards: Mastercard, Visa, Discover, American Express en Maestro. We behouden ons het recht voor om de geaccepteerde betaalmethoden naar ons inzicht aan te passen en werken de beschikbaarheid van betaalmethoden dan bij op de kassapagina. Betalingen die via deze website worden verwerkt, worden overgemaakt naar een bankrekening in de VK, buiten de EU. Klanten worden mogelijk belast met een extra verwerkingsvergoeding door hun eigen bank en worden aangeraden dit voor het plaatsen van een bestelling te controleren. Voor transactiedoeleinden is het mogelijk dat we extra gegevens over je creditcard vereisen en we houden ons het recht voor om de identiteit van de creditcardhouder te controleren door aanvullende documentatie op te vragen. Creditcardbetalingen zijn onderhevig aan de goedkeuring van het financiële instituut dat de creditcard heeft uitgegeven. TBE is op geen manier aansprakelijk als een dergelijk financieel instituut een creditcardbetaling weigert. Als er op het moment van bestelling geen autorisatie voor je creditcard kan worden verkregen, moet je een andere betaalmethode gebruiken. Bepaalde bestellingen zijn mogelijk onderhevig aan een controleperiode om alle partijen te beschermen tegen niet-geautoriseerd gebruik van creditcards of andere betaalmethoden.


In verband met onze contractuele relatie met Klarna Bank AB, kantoorhoudend te Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (“Klarna”), als leverancier van betalingsoplossingen zoals Klarna’s winkeloplossing, kunnen we je daarnaast de optie geven om bestellingen op afbetaling te betalen of via andere betaalmethoden die worden aangeboden door Klarna (“Klarna-betaalmethoden”). Klarna is een third-party betaaldienst en oplossingenleverancier zonder banden met Turtle Beach. Als je ervoor kiest om Klarna-betaalmethoden te gebruiken, word je doorgestuurd naar Klarna’s website om je betaling af te ronden. Je betaling is onderhevig aan de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Klarna. Hier vind je een lijst van het relevante privacybeleid van Klarna per land: https://www.klarna.com/international/terms-and-conditions/. Of je in aanmerking komt voor het gebruik van de Klarna-betaalmethoden wordt uitsluitend door Klarna beoordeeld. Turtle Beach is niet aansprakelijk wat betreft je gebruik van Klarna-betaalmethoden voor je bestelling. Alleen jij bent verantwoordelijk voor betalingen aan Klarna volgens de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Klarna. Als je ervoor kiest om Klarna-betaalmethoden te gebruiken om een bestelling te betalen, deel je je persoonlijke gegevens met Klarna. Zoals verder beschreven in het privacybeleid zijn de Klarna-betaalmethoden en andere Klarna-diensten onderhevig aan apart privacybeleid van Klarna, waarvan je – naast een overzicht van je rechten onder de geldende wetten – melding krijgt bij het eerste gebruik van een dergelijke dienst. Hier vind je een lijst van het relevante privacybeleid van Klarna per land: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.


KORTINGSCODES


TBE verstrekt soms via e-mail of andere marketingkanalen een kortingscode waarmee u korting kunt krijgen op uw bestelling (“Kortingscodes”). Voer de Kortingscode in wanneer daarom tijdens het afrekenproces gevraagd wordt. De korting wordt vervolgens op uw bestelling toegepast onder de volgende voorwaarden. Kortingscodes gelden niet voor afgeprijsde artikelen tenzij anders is aangegeven en kunnen niet in combinatie met een andere aanbieding gebruikt worden. Kortingscodes zijn alleen geldig voor een beperkte periode (zoals aangegeven in de marketingcommunicatie) en kunnen buiten die periode niet gebruikt worden. Kortingscodes mogen alleen door de beoogde ontvanger gebruikt worden en TBE kan om bewijs hiervan vragen. TBE behoudt zich het recht voor om uw bestelling te annuleren indien een Kortingscode onbevoegd gebruikt is. TBE behoudt zich het recht voor een Kortingscode op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, te wijzigen of te verlengen. Bij elke Kortingscode worden specifieke voorwaarden verstrekt.

PRIJZEN


De prijzen zoals genoemd op de Websites kunnen in euro of in Britse pond (naargelang van toepassing) betaald worden. De prijzen en specificaties van alle producten kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden. De afzonderlijke kosten voor verzending en verwerking en/of belasting worden op de afrekenpagina, Bestelbevestiging en/of het betalingsbewijs vermeld. Controleer altijd of het eindbedrag en het geselecteerde product correct zijn voordat u de bestelling afrondt.


We behouden ons te allen tijde het recht voor om eventuele fouten in de vermelde prijzen op de Websites te corrigeren. Als er een fout is gemaakt met een prijs, zullen wij, volledig naar eigen goeddunken: 1) redelijke inspanningen verrichten om u over de fout te informeren en u de optie geven om het product (of de producten) aan te schaffen voor de juiste prijs, of u volledig terug te betalen voor het deel van uw bestelling dat betrekking had op de foutief geprijsde producten; of 2) uw bestelling afwijzen. U erkent dat u geen vordering op ons of enige van onze vertegenwoordigers of gelieerde ondernemingen kunt indienen voor het niet kunnen leveren van dergelijke producten tegen de foutieve prijs en onze aansprakelijkheid beperkt is tot de daadwerkelijke prijs die door u aan ons wordt betaald voor de producten.

OMZETBELASTING


We zijn verplicht om omzetbelasting of belasting over de toegevoegde waarde (btw) te rekenen voor aankopen die aan klanten in bepaalde rechtsgebieden geleverd worden en deze belastingen zijn van toepassing op uw aankoop. De prijzen zijn inclusief btw en andere op de bestelling toepasselijke belastingen, tenzij anders aangegeven.

WEDERVERKOOP


De aankopen die op deze Website gedaan worden zijn alleen bestemd voor eindgebruikers (zakelijke klanten en consumenten). De Producten die op deze Website verkocht worden mogen niet doorverkocht worden.

PRODUCTUPDATES


Het is ons beleid om productupdates, verbeteringen en/of wijzigingen te implementeren die wij (naar ons uitsluitend goeddunken) nodig achten. We behouden ons daarom het recht voor, zonder aansprakelijkheid of voorafgaande kennisgeving, om de productie, verkoop of distributie van een van onze producten te allen tijde te herzien of staken en om het ontwerp van onze producten of een onderdeel daarvan aan te passen. U erkent dat u geen vordering heeft jegens ons of een van onze vertegenwoordigers of gelieerde ondernemingen voor het niet leveren van dergelijke producten, ongeacht of het model, ontwerp of type product eerder verkocht werd.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID


(1) VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET SLUITEN WE ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN OF GARANTIES UIT, INCLUSIEF (ZONDER BEPERKING) GARANTIES BETREFFENDE VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, COMPATIBILITEIT, VEILIGHEID, NAUWKEURIGHEID OF BRUIKBAARHEID MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN VAN TBE, DEZE WEBSITE, INFORMATIE VERVAT OP DE WEBSITE (GEZAMENLIJK TE NOEMEN: DE “DIENST”).


(2) U GAAT ER HIERBIJ UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT TBE, AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HAAR VERTEGENWOORDIGERS EN HUN RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS EN AGENTEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EEN VORDERING, VERLIES, SCHADE, ONKOSTEN OF KOSTEN, ONGEACHT OF DEZE INDIRECT ZIJN, INCLUSIEF GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE, GEDERFDE WINST OF ANDERSZINS DIE ONTSTAAT UIT OF OP ENIGE WIJZE BETREKKING HEEFT OP DE OVEREENKOMST, MET UITZONDERING VAN VORDERINGEN ALS GEVOLG VAN LICHAMELIJK OF GEZONDHEIDSLETSEL EN SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN OPZETTELIJKE HANDELING OF GROVE NALATIGHEID. TBE IS ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE ONTSTAAN IS ALS GEVOLG VAN EEN TOEREKENBARE TEKORTKOMING MET BETREKKING TOT EEN MATERIELE CONTRACTUELE VERPLICHTING IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN EN INDIEN TBE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DERGELIJKE TEKORTKOMING. “MATERIELE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN” ZIJN DIE VERPLICHTINGEN DIE ESSENTIEEL ZIJN VOOR DE JUISTE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN WAAROP DE CONTRACTUELE PARTIJEN GEWOONLIJK MOGEN VERTROUWEN. IN HET GEVAL VAN EEN EENVOUDIGE NALATIGHEID IS DE AANSPRAKELIJKHEID ECHTER BEPERKT TOT VOORZIENBARE EN TYPISCHE SCHADE. 


(3) WE VERSTREKKEN DE PRODUCTEN ALLEEN VOOR BINNENLANDS EN PARTICULIER GEBRUIK. U STEMT ERMEE IN OM DE PRODUCTEN NIET VOOR EEN COMMERCIEEL OF ZAKELIJK DOEL OF VOOR DE WEDERVERKOOP TE GEBRUIKEN EN WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR GEDERFDE WINST, VERLIES VAN HANDEL, BEDRIJFSONDERBREKING OF MISGELOPEN HANDELSKANSEN.


WE SLUITEN ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET VOLGENDE OP GEEN ENKELE WIJZE UIT OF BEPERKEN DEZE OP GEEN ENKELE WIJZE:


(A) OVERLIJDEN OF LETSELSCHADE VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID;


(B) FRAUDE OF ONJUISTE VOORSTELLING VAN ZAKEN;


(C) KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE CONSUMENTENWETGEVING GEBREKKIGE PRODUCTEN.


ALLEEN VOOR ZAKELIJKE KLANTEN: Onze totale aansprakelijkheid jegens u, onder voorbehoud van de hierboven genoemde uitzonderingen en tenzij anderszins voorzien door de wet, met betrekking tot alle andere verliezen die ontstaan uit of in verband met deze Voorwaarden, ongeacht of deze ontstaat op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), inbreuk op een wettelijke plicht, of anderszins, beloopt niet meer dan de aankoopprijs van de verzending. Als zakelijke klant kunt u wettelijk verplicht zijn om de goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op zichtbare schade. 


(4) ALLE PRODUCTEN ZIJN ONTWORPEN VOOR DE BESTURINGSSYSTEMEN, PLATFORMEN EN VERWANTE HARDWARE ZOALS GENOEMD OP HUN DOZEN EN OP ONZE WEBSITES ONDER “SYSTEEMVEREISTEN.” HET GEBRUIK VAN ONZE PRODUCTEN MET NIET GENOEMDE BESTURINGSSYSTEMEN OF PLATFORMEN WORDT NIET AANBEVOLEN, WORDT NIET ONDERSTEUND EN IS GEEN GELDIGE REDEN VOOR ENIGE TERUGBETALING OF RESTITUTIE. TBE GEEFT GEEN GARANTIE DAT ONZE PRODUCTEN NAAR VERWACHTING ZULLEN FUNCTIONEREN IN ONCONVENTIONELE OF PROBLEMATISCHE SYSTEEMCONFIGURATIES. TBE VERSTREKT EVENEENS GEEN GARANTIE TERZAKE DE COMPATIBILITEIT MET PRODUCTEN VAN DERDEN.

PRIVACYBELEID


De informatie die wij in verband met uw Bestelling verzamelen is onderworpen aan ons Privacy- en Cookiebeleid. We raden u aan ons Privacy- en Cookiebeleid te lezen voor meer informatie over hoe we de informatie gebruiken, delen en beschermen.

RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE


Indien u een zakelijke klant bent worden deze Voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming daarvan (en alle niet-contractuele geschillen of aanspraken) beheerst door het recht van de staat New York, zonder dat daarbij de beginselen of bepalingen omtrent rechtskeuze of conflictenrecht tot een andere rechtsbevoegdheid dan die van de staat New York kunnen leiden en u stemt hiermee in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van de federale gerechten in het Zuidelijk District van New York voor alle geschillen die ontstaan uit of betrekking hebben op deze Verkoopvoorwaarden.

GESCHILLENOPLOSSING


Indien er een geschil ontstaat wordt er van partijen verwacht dat zij te goeder trouw zullen pogen om dergelijk geschil minnelijk en naar tevredenheid van beide partijen op te lossen.


De Europese Commissie stelt een online platform voor geschillenbeslechting beschikbaar op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. TBE geeft er echter de voorkeur aan om alle geschillen rechtstreeks met u op te lossen en TBE neemt derhalve op dit moment geen deel aan deze consumentenprocedures.

SCHEIDBAARHEID


Indien enige bepaling in deze Verkoopvoorwaarden niet-afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, wordt die bepaling buiten toepassing gelaten en vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de bedoeling en het doel van de oorspronkelijke bepaling aansluit en blijven de overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht.

KENNISGEVINGEN


Alle kennisgevingen en andere communicatie in verband met deze Verkoopvoorwaarden kunnen persoonlijk, per post met voldoende frankering, of per e-mail aan het meest recente adres en aan de juiste contactpersoon worden gericht, zoals door partijen aan elkaar opgegeven.

TITELS


De titels in deze Verkoopvoorwaarden worden uitsluitend voor het gemak verstrekt en hebben geen invloed op de betekenis of de interpretatie van deze Verkoopvoorwaarden.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST


Deze Verkoopvoorwaarden vormen, samen met de Bestelbevestiging, onze volledige verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de producten en vervangen alle andere, schriftelijke of mondelinge, overeenkomsten tussen TBE en u met betrekking tot aankopen die via onze Website geplaatst worden. Dit Contract is alleen geldig tussen u en ons. Niemand anders zal gerechtigd zijn om de Voorwaarden af te dwingen, tenzij dit uitdrukkelijk voorzien is in toepasselijke wetgeving.

GEEN VERKLARING VAN AFSTAND


Als TBE nalaat een recht of bepaling van deze Verkoopvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen houdt dit geen afstandsverklaring van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling in.

KENNISGEVINGEN


Wanneer wij in deze Voorwaarden verwijzen naar “schriftelijk” bedoelen we hiermee ook per e-mail. Indien u een consument bent en u schriftelijk contact met ons wil opnemen kunt u dit per e-mail of gewone post doen en sturen naar het adres dat u aan het begin van deze Verkoopvoorwaarden vindt. 

OVERIGE VOORWAARDEN


Op al onze leveringen en diensten zijn uitsluitend deze Verkoopvoorwaarden van toepassing. Verkoopvoorwaarden die in strijd zijn met een van deze Verkoopvoorwaarden of hiervan afwijken zijn niet van toepassing.


WE RADEN U AAN OM EEN EXEMPLAAR VAN DEZE VOORWAARDEN AF TE DRUKKEN EN TE BEWAREN EN OM DE WEBSITE REGELMATIG TE CONTROLEREN OP WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN.

Uw wettelijke recht tot herroeping/ontbinding:


U heeft het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen/ontbinden.


De herroepingstermijn verloopt 30 dagen na de dag waarop u of een derde anders dan de vervoerder en door u aangewezen, de producten fysiek in bezit neemt.


Om dit herroepings-/ontbindingsrecht uit te oefenen moet u ons van uw beslissing op de hoogte stellen via een duidelijke verklaring (bij voorkeur per e-mail naar: Eusales@turtlebeach.com). U kunt het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar bent niet verplicht om dit te gebruiken.


Om aan de herroepings- en ontbindingstermijn te voldoen is het voldoende dat u ons een bericht stuurt dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht voordat de termijn is verstreken. 


De gevolgen van de ontbinding


Indien u dit contract ontbindt zullen we alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten voor een door u gekozen levering anders dan de goedkoopste standaardoptie) terugbetalen zonder onnodige vertraging, maar niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop wij geïnformeerd werden over uw beslissing om dit contract te ontbinden. We gebruiken voor deze terugbetaling dezelfde betaalmethode als die u voor de aanvankelijke transactie gebruikt heeft, tenzij u uitdrukkelijk anderszins overeengekomen bent. In geen enkel geval hoeft u als gevolg van deze terugbetaling kosten te maken. We kunnen de terugbetaling achterhouden totdat we de producten van u hebben ontvangen of totdat u bewijs verstrekt dat u de goederen teruggestuurd heeft (de vroegste datum van deze).


U dient de goederen op aanwijzing van onze verkoopmedewerker zonder onnodige vertraging naar ons terug te sturen of aan ons te geven. Dit is in geen enkel geval later dan 30 dagen vanaf de dag waarop u de ontbinding van dit contract aan ons hebt meegedeeld. Er wordt voldaan aan de termijn als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen verlopen is. Turtle Beach betaalt de kosten voor de retourzending voor alle beschadigde/gebrekkige producten of indien wij een fout gemaakt hebben bij de bestelling. Bij het retourneren van alle andere producten bent u zelf verantwoordelijk voor het versturen van het product aan ons via een traceerbare methode en draagt u zelf de directe kosten voor het retourneren van de goederen. De verwachte kosten zijn maximaal 9 tot 30 euro, afhankelijk van het land waar vandaan u ze verstuurt. De originele verzendkosten worden niet terugbetaald. Turtle Beach is niet verantwoordelijk voor geretourneerde producten die tijdens de verzending verloren of beschadigd werden.-----------------------------------------------------------------------


Voorbeeldbrief voor herroeping/ontbinding


(Dit formulier alleen invullen en retourneren indien u het contract wilt ontbinden)


— Aan Turtle Beach Europe Ltd.


1st Floor (North Wing), Central 40, Chineham Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8GU, Verenigd Koninkrijk


e-mail: Eusales@turtlebeach.com


—Ik/Wij (*) informeren u hierbij dat ik/wij (*) mijn/ons (*) verkoopcontract van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) wil/willen ontbinden,

— Besteld op (*)/ontvangen op (*),

— Naam van consument(en)

— Adres van consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen indien dit formulier per gewone post ingediend wordt),

— Datum

*) Doorhalen wat niet van toepassing isOPMERKING: Stuur geen producten naar dit adres, maar wacht op een retouretiket.