DIGITALE
TOEGANKELIJKHEID

Toegankelijkheidsverklaring van Turtle Beach

Voyetra Turtle Beach, Inc. en gelieerde ondernemingen (Turtle Beach) zetten zich in voor digitale toegankelijkheid. Dit doen wij om te voldoen aan de Richtlijnen voor toegankelijkheid van internetcontent (WCAG) 2.1 (niveau A en AA) en in overeenstemming met de vereisten voor effectieve communicatie en overige toepasselijke voorschriften, zoals beschreven in de Americans with Disabilities Act (ADA).


Om dit te bereiken, werken we een samen met Level Access. Deze samenwerking stelt ons in staat ons toegankelijkheidsprogramma uit te voeren en toe te zien op het beheer ervan. Het programma van eSSENTIAL Accessibility voert een doorlopende evaluatie en controle van onze digitale producten uit in overeenstemming met best practices. Het wordt ondersteund door een divers team van toegankelijkheidsprofessionals, waaronder gebruikers van ondersteunende technologieën. Het platform gaat bovendien verder dan de minimale nalevingsvereisten en biedt ook een ondersteunende CX-technologietoepassing ter beschikking aan klanten die moeite hebben met typen, gebaren, muisbewegingen of lezen. De toepassing is beschikbaar als gratis download en bevat verschillende hulpmiddelen voor, onder andere, muis- en toetsenbordvervangingen, spraakherkenning, spraakondersteuning en handsfree/contactloze navigatie.


Hoewel Turtle Beach digitale toegankelijkheid heel belangrijk vindt, kunnen we alleen content bewerken waarover we controle hebben.  We werken daartoe actief samen met derden om ervoor te zorgen dat zulke externe content toegankelijk is voor alle gebruikers.


Mocht je tijdens het gebruik van onze digitale diensten stuiten op toegankelijkheidsproblemen, dan verzoeken we je contact op te nemen met onze klantenservice via EUsales@turtlebeach.com.